Pressemelding:

— Norge har sviktet naturen

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.


FacebookTwitter