HLPF:

Bærekraftsdiskusjoner i lys av korona

Mens store deler av Norge har hatt ferie har bærekraftsmålene vært oppe til diskusjon i FN. ForUM har vært med i den norske delegasjonen til HLPF, og deltatt i diskusjonene fra et hotell i Oslo.

HLPF:

Læring for bærekraftsmålene

Neste år skal Norge rapportere til HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, på vårt arbeid med målene. Det er mye å lære av andre lands rapportering i år.

Dypdykk:

På toppen av bølgen

Vi ser nå toppen av en ulikhetsbølge. Hva som skjer videre, handler om valg, stod det i FNs rapport over menneskelig utvikling i 2019. Så kom korona.

HLPF:

Et handlingens tiår

Med slagord som «Decade of action» og «Building back better» starter i dag FN sitt årlige høynivåforum i skyggen av korona.


FacebookTwitter