Klimabrøl og skolestreik:

Bli med og skriv klimahistorie 30. august!

Med klimastreiker og klimabrøl over hele landet, vil fredag 30. august bli den største norske klimamobiliseringen noen sinne. Bli med og gjør fredagen til et vendepunkt for norsk klimapolitikk!

Ny FN-rapport:

Bruk av jordas landarealer kan avgjøre klimakrisen

I dag lanserte FNs klimapanel en rapport om klimaendringer og landarealer. Forskerne varsler at presset vi utsetter jordas landarealer for er enormt og uholdbart. Samtidig er landarealer en sentral del av klimaløsningen.

Demokrati, fred og rettferdighet:

Alle må eie demokratiet

Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. Skal demokratiet fylles med reelt innhold, må ungdom være en del av de politiske prosessene.

HLPF 2019:

Lysglimt fra HLPF

Flere av Norges innlegg under FNs høynivåforum for bærekraftsmålene reflekterte viktige krav fra sivilsamfunnet.

HLPF 2019:

Ikke i rute, men vi gir ikke opp

I juli møtes mer enn 3 000 representanter fra hele verden til FNs Høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF). Tross positive trender, ligger verden etter i måloppnåelsen.

Sysselsetting og anstendig arbeid:

Ungdom er suksessfaktoren

Fra i dag til 2030 vil mer enn 250 millioner unge mellom 15 og 29 år være klare til å tre inn i arbeidslivet. Med andre ord må ungdommen inkluderes dersom bærekraftsmålet om anstendig arbeid skal nås.

Flere nyheter

Se ForUMs temasider om alle de 17 bærekraftsmålene