HjemmesideUtrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Marin forsøpling:

Kan forby engangsplast

Det er altfor lett i dag å bruke engangsplast, mener Forum for utvikling og miljø, som  i møte med klima- og miljøministeren i dag foreslo strengere regler, produsentansvar og bred mobilisering.

 

Foto: Epsos.de / Flickr CC
Financing for Development (FfD) Forum:

ForUM på FN-møte om utviklingsfinansiering

Med dagens finansiering for utvikling vil ikke bærekraftsmålene nås. Neste uke møtes verdens land i FN i New York for å prøve å bli enige om hvordan vi kan sikre finansiering av FNs bærekraftsmål fram mot 2030. 

Internasjonalt samarbeid:

Vil samarbeide mer for bærekraftsmålene

Sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker å samarbeide mer med hverandre for å bidra til å nå bærekraftsmålene, viser en ny rapport fra Together 2030 og Forum for utvikling og miljø som kartlegger arbeidet til nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa.

Parisavtalen:

Ber Elvestuen øke ambisjonene

Klima- og miljøministeren bør heve ambisjonene ved å kutte norske utslipp ytterligere, og styrke klimafinansieringen, sa Forum for utvikling og miljø i møte med klima- og miljøministeren denne uken.

Flere nyheter

Kalender