HjemmesideUtrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv under vannLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Intervju med avtroppende leder:

- Motkreftene er sterke, men sammen er vi dynamitt!

Vi har intervjuet avtroppende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan, om 11 år med høydepunkter og nederlag, og hva hun ville gjort om hun var statsminister for én dag.

Ny regjering:

Norge trenger en menneskerettighetslov for næringslivet

Skal den nye regjeringens satsning på næringslivsinteresser i utviklingsland bidra til bærekraftig utvikling, må menneskerettigheter og miljø ivaretas. En menneskerettighetslov for næringslivet trengs, mener Forum for utvikling og miljø.

Granavolden-erklæringen:

Regjeringen må også måle seg selv

Regjeringen bør stille strengere krav til egen resultatmåling for å nå bærekraftsmålene. Det sier Forum for utvikling og miljø, som mener Granavolden-erklæringen er et museskritt i så måte når det vi trenger er et sjumilssteg.

Granavolden-erklæringen:

Ingen skal utelates

Regjeringen vil lage en strategi for å sikre at ingen faller utenfor når bærekraftsmålene skal nås. - En god start, mener Forum for utvikling og miljø.

Granavolden-erklæringen:

Når ikke klimamålene

Med den nye regjeringsplattformen bidrar ikke Norge nok til å nå 1.5-gradersmålet og stanse farlige klimaendringer, frykter Forum for utvikling og miljø.

Flere nyheter