Bestille håndboka Hvordan endre verden?

Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser ble lansert i november 2023. Les om og bestill håndboka her.

Hvordan fungerer internasjonale prosesser? Hvordan og når kan du få gjennomslag for din sak? Hva må du kartlegge? Hva kan du påvirke? Hvem bør du påvirke? Og hvem bør du alliere deg med?

Å sette seg inn i en ny internasjonal prosess, legge en strategi for saken sin eller reise på et internasjonalt møte for første gang kan være overveldende. Hvordan endre verden?En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser gir deg overordnede strategiske refleksjoner sammen med praktiske råd til hvordan jobbe med påvirkning i alle fasene av en internasjonal prosess.

Håndboka koster 100 kr inkl. porto, og bestilles ved å sende en e-post til ida.svendsen@forumfor.no. For medlemsorganisasjoner i ForUM eller deg som kjøper boka på et av våre arrangement, er prisen lavere. Håndboka kan også hentes i våre lokaler.

ForUM tilbyr i tillegg kursing dersom din organisasjon følger en prosess. Ta kontakt med ida.svendsen@forumfor.no for et godt tilbud.

Forfattere

Ingrid Rostad er utdannet statsviter og er seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø, hvor hun særlig jobber med sivilsamfunnsdeltagelse i internasjonale prosesser. Hun har inngående kjennskap til FN-systemet etter å ha fulgt internasjonale forhandlinger på både finansiering for utvikling, nedrustning og miljø. De siste årene har hun koordinert både norsk og internasjonal sivilsamfunnsdeltagelse i internasjonale prosesser. Hun har selv deltatt på flere internasjonale møter, både i og utenfor den offisielle norske delegasjonen. Rostad har tidligere bred organisasjonserfaring fra blant annet Norsk Folkehjelp og Raftostiftelsen og som politisk rådgiver.

Tonje M. Viken er partner i Conow, der hun primært driver med evaluering og rapportskriving knyttet til utviklingspolitikk og sivilt samfunn. Viken har lang erfaring med politisk påvirkning, politikkutvikling, utredning og kommunikasjon i flere norske organisasjoner. Hun har også arbeidet for FN i Jemen og Afghanistan. Viken er utdannet Midtøstenviter og har studert retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI.

Bakgrunn

Håndboka er en del av et større prosjekt for å styrke sivilsamfunnets meningsfulle deltakelse i internasjonale prosesser. Motivasjonen har vært et ønske om å gjøre norske sivilsamfunnsorganisasjoner, uansett størrelse, bedre rusta til å påvirke internasjonale prosesser mer effektivt. Et viktig grep har vært å samle, analysere og systematisere noe av den omfattende kunnskapen om påvirkning av internasjonale prosesser som har vært spredt på mange hoder i både sivilsamfunn og byråkrati.

Håndboka er en naturlig forlengelse av to rapporter utgitt av ForUM:

Disse rapportene kartla henholdsvis sivilsamfunnets opplevelse og myndighetene sin opplevelse. Mye i håndboka bygger på funnene i disse rapportene og en forskningsartikkel skrevet i samarbeid med professor Arne Krumsvik ved Høyskolen Kristiania. Resten er basert på erfaringer fra forfatterne og andre sivilsamfunnsaktører.

Innhold i håndboka

Håndboka er skrevet for å leses fra perm til perm, men kan også brukes som et oppslagsverk som kan være et nyttig arbeidsverktøy. Håndboka er inndelt i seks kapitler for å hjelpe deg i påvirkningsarbeidet:

  1. FN-SYSTEMET
  2. PÅVIRKNING AV INTERNASJONALE PROSESSER
  3. DE ULIKE FASENE I EN INTERNASJONAL PROSESS
  4. KOORDINERING OG SAMARBEID
  5. DELTAGELSE PÅ ET INTERNASJONALT MØTE
  6. MEDIEARBEID