Innhold som omhandler emnet «Sivilsamfunn»


Den norske modellen fungerer
Ny rapport fra ForUM:

Den norske modellen fungerer

I en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø beskriver byråkrater og politikere hvordan de opplever politisk påvirkning fra sivilsamfunnet knyttet til internasjonale prosesser. Tillit er nøkkelordet.

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere
Menneskerettigheter:

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Over 500 dager har gått siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og i Roan på Fosen i Trøndelag krenker samenes menneskerettigheter, samt at konsesjonen er ugyldig og vindturbinene står ulovlig. ForUM støtter aksjonistenes rett til å protestere og mener regjeringen må komme med avbøtende tiltak snarest, til en omforent løsning er på plass.

Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?
Sivilsamfunn under press:

Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?

Hvilke utfordringer står sivilsamfunn overfor i arbeidet for en levelig og trygg klode? Og hva kan sivilsamfunn i Norge gjøre for å styrke vilkårene og mulighetene for våre kollegaer verden over? Dette er spørsmål ForUM vil belyse gjennom høstens seminarrekke “under press”. Les oppsummeringen fra vårt første møte her.

Alvorstynget FN-jubileum
Stockholm +50:

Alvorstynget FN-jubileum

50 år etter FNs første miljøvernkonferanse møttes representanter fra land og sivilsamfunn verden over i Stockholm til jubileet Stockholm+50. – Få oss ut av dette rotet, oppfordret FNs generalsekretær Guterres.

Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50
Internasjonal sivilsamfunnskonsultasjon:

Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50

Forum for utvikling og miljø har bidratt i forberedelsene til Stockholm +50-konferansen som finner sted i Stockholm 3. og 4. juni. De siste dagene har over 700 mennesker vist interesse for de digitale konsultasjonene om møtet som ForUM har vært med å lede.

2020: Protest og mobilisering mot alle odds
Sivilsamfunn:

2020: Protest og mobilisering mot alle odds

I 2020 brukte et stort antall stater pandemien til å begrense folks frihet. I går ble årets statusrapport fra CIVICUS - State of Civil Society 2020 - lansert i Norge. Rapporten viser et sivilsamfunn under stadig større press som har mobilisert mot alle odds.

Korona og Agenda 2030
Koronakrisen:

Korona og Agenda 2030

Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.

Sammen mot 2030
Internasjonalt samarbeid:

Sammen mot 2030

-Skal vi nå bærekraftsmålene trengs samarbeid på tvers av land og sektorer - også i og mellom sivilsamfunn, sier Forum for utvikling og miljø om samarbeidet med og støtten til den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030.