ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Fra aksjonene utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Lillian Bredal Eriksen / ForUM

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Over 500 dager har gått siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og i Roan på Fosen i Trøndelag krenker samenes menneskerettigheter, samt at konsesjonen er ugyldig og vindturbinene står ulovlig. ForUM støtter aksjonistenes rett til å protestere og mener regjeringen må komme med avbøtende tiltak snarest, til en omforent løsning er på plass.


Skrevet av: Ingrid Rostad, seniorrådgiver på natur og sivilsamfunnets handlingsrom i ForUM og Aron Halfen, leder for politikk i ForUM


I 2019 og 2020 sto vindturbinene på Fosen ferdige, og 11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at samiske reineiere i området hadde fått sine rettigheter krenket, at konsesjonene var gitt på ugyldig grunnlag og at vindturbinene derfor var satt opp uten gyldig konsesjon. 500 dager etter denne avgjørelsen okkuperte aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nourat og vår medlemsorganisasjon Natur og Ungdom Olje- og Energidepartementet. Aksjonen er de siste dagene trappet opp, og aksjonistene blokkerer nå flere departement og har blitt fjernet med makt av politiet.

Norge har et ansvar for å ivareta sine innbyggere sine menneskerettigheter, og gjennom å ha ratifisert konvensjonen om urfolks rettigheter har staten forpliktet seg til å sikre samenes rett til å utøve sin kultur. Denne retten ble krenket da vindturbinene ble satt opp i beiteområder for reindriftssamer, og denne retten fortsetter å bli krenket hver dag fram til skaden er reparert. Derfor er vi skuffet over signalene fra regjeringen om at det kan ta opptil et år før vi får en løsning og disse vedvarende menneskerettighetsbruddene stanses. Avbøtende tiltak bør iverksettes snarest.

Fosen-saken er dessverre ikke unik. Verden over utsettes urfolk for overgrep og rettighetsbrudd i møte med økonomiske interesser og energi-utbygging. Dette er uakseptabelt, enten det skjer i Amazonas, Indonesia eller på Fosen. ForUM støtter urfolks rett til å protestere og urfolks rettigheter er ikke valgfritt, men ivaretatt av konvensjoner som Norge har gitt forrang i lovverket.

Vi ber regjeringen ta ansvar for sine forpliktelser, og sørge for en løsning på denne saken som ivaretar samenes rettigheter. Samtidig håper vi at disse aksjonene kan få en langvarig virkning på saksbehandling og myndighetsutøvelse som fører til at den rettighetsbaserte tilnærmingen Norge støtter opp om internasjonalt også blir førende i norsk forvaltning.


Kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101