Innhold som omhandler emnet «Natur»


ForUMs arbeid i 2023
ForUM:

ForUMs arbeid i 2023

Usikkerhet, konflikt og ekstremvær har preget 2023. Arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er viktigere, og vanskeligere, enn noen gang. Likevel finnes det lyspunkt og seire som gir håp for framtiden.

Åpner for gruvedrift på havbunnen
Natur:

Åpner for gruvedrift på havbunnen

Regjeringen har sammen med Høyre og Frp blitt enige om å åpne for gruvedrift på havbunnen. - En samlet miljøbevegelse har ropt varsko lenge. Det er trist at regjeringen nå faktisk åpner for det potensielt største naturinngrepet noensinne, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø.

Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?
Statsbudsjett:

Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?

Forum for utvikling og miljø har rundt 60 medlemsorganisasjoner som jobber med klima, miljø, menneskerettigheter, utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. I denne saken kan du lese hva våre medlemsorganisasjoner mener om statsbudsjettet for 2024.

Miljøbevegelsen med redningspakke for naturen
Pressemelding:

Miljøbevegelsen med redningspakke for naturen

Sju norske miljøorganisasjoner lanserer over 300 forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal reversere tapet av natur og nå målene i naturavtalen. Anbefalingene ble i dag overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Make Paris count
Reisebrev:

Make Paris count

I Paris forrige uke kom verdens land sammen for det andre forhandlingsmøtet for det som skal bli en av vår tids viktigste miljøavtaler - en global avtale som har potensialet til å få bukt med plastkrisa en gang for alle. WWF Norge var til stede på vegne av Forum for utvikling og miljø.

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere
Menneskerettigheter:

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Over 500 dager har gått siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og i Roan på Fosen i Trøndelag krenker samenes menneskerettigheter, samt at konsesjonen er ugyldig og vindturbinene står ulovlig. ForUM støtter aksjonistenes rett til å protestere og mener regjeringen må komme med avbøtende tiltak snarest, til en omforent løsning er på plass.

Hva mener ForUMs medlemmer om den nye naturavtalen?
COP15:

Hva mener ForUMs medlemmer om den nye naturavtalen?

Like før jul fikk verden endelig en ny naturavtale. ForUM har i flere år jobbet for at en ny avtale skal bli sterk, og forplikte verdens land til å ta grepene som trengs for å stanse naturkrisa. Hva mener noen av ForUMs medlemmer som var i Montreal om den nye avtalen? Les intervju med Sabima, Regnskogfondet og WWF Verdens naturfond her!

Våre seiere i 2022!
Tilbakeblikk:

Våre seiere i 2022!

2022 er over, og til tross for at store deler av verden “åpnet” etter pandemien, vil ikke året bli husket som et særlig håpefullt år. Krig, matpriskrise og ekstremvær til tross – hvilke seiere kan vi feire fra 2022? Bli litt mer håpefull ved å lese om noen av gjennomslagene vi fikk for vårt arbeid i 2022!

Regjeringen stikker av når det gjelder
Statsbudsjett:

Regjeringen stikker av når det gjelder

Til tross for store kriser i verden, har Norges inntekter økt med hundrevis av milliarder de siste årene. – Det er totalt uforståelig at regjeringen nå vil stikke av fra forpliktelsene om å gi én prosent av vår BNI til bistand når behovene øker så drastisk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

FNs generalsekretær erklærer havkrise
FNs havkonferanse:

FNs generalsekretær erklærer havkrise

Forrige uke møttes stats- og regjeringssjefer, tusenvis av unge mennesker, næringslivsledere, forskere og sivilsamfunnsrepresentanter til FNs havkonferanse i Lisboa. Rådgiver i ForUM, Ane Serreli, deltok som observatør i den norske delegasjonen. Her kan du lese hennes oppsummering av konferansen.

Alvorstynget FN-jubileum
Stockholm +50:

Alvorstynget FN-jubileum

50 år etter FNs første miljøvernkonferanse møttes representanter fra land og sivilsamfunn verden over i Stockholm til jubileet Stockholm+50. – Få oss ut av dette rotet, oppfordret FNs generalsekretær Guterres.

Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50
Internasjonal sivilsamfunnskonsultasjon:

Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50

Forum for utvikling og miljø har bidratt i forberedelsene til Stockholm +50-konferansen som finner sted i Stockholm 3. og 4. juni. De siste dagene har over 700 mennesker vist interesse for de digitale konsultasjonene om møtet som ForUM har vært med å lede.

Norge ligger bakpå i klima- og naturpolitikken
OECD-gjennomgang:

Norge ligger bakpå i klima- og naturpolitikken

På fredag presenterte OECD sin rapport «Environmental performance reviews: Norway 2022» hvor Norges innsats i klima- og naturarbeidet evalueres. Ikke overraskende fremmer rapporten kritikk på en rekke områder. Forum for utvikling og miljø var til stede på lanseringen, og her følger våre kommentarer til rapporten.

Skjebnemøte for naturen
Pressemelding:

Skjebnemøte for naturen

En ny naturavtale kan bli et vendepunkt for naturen, men det skjer ikke av seg selv, sier fagrådgiver for natur i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Ingrid Rostad, som er på plass i Genève for å jobbe for en ambisiøs og effektiv naturavtale.

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene
Ny regjeringsplattform:

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene

I den nye regjeringsplattformen nevnes bærekraftsmålene kun to ganger – regjeringen vil opprette en nordisk hub for globale digitale miljøer som skal bidra til utvalgte bærekraftsmål, og utviklingspolitikken skal være forankret i FNs bærekraftsmål. Utover dette er referanser til bærekraftsmålene fraværende i Hurdalsplattformen.

— Norge har sviktet naturen
Pressemelding:

— Norge har sviktet naturen

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!
#forNaturen:

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!

Mens store selskaper og rike land bidrar mest til naturkrisa gjennom utnyttelse av naturressurser og høyt forbruk, mister urbefolkning, småbønder og kystfiskere sitt levebrød. For å nå bærekraftsmålene, er vi nødt til å stanse naturkrisa, skriver Jakob Hyllseth Ryen, Kyra Kleinstapel og Oscar Fjellberg fra Spire.

Regnskogen er «verdens hjerte»
#forNaturen:

Regnskogen er «verdens hjerte»

Regnskogen er ikke verdens lunger. Den er derimot verdens viktigste svamp, et supermarked, både apotek og lege, en termostat, en genbank og en vannspreder, skriver Regnskogfondet. Les deres sak om viktigheten av verdens regnskog for matproduksjon, drikkevann og klimatilpasning her!

Uten naturmangfold har vi ingenting
#forNaturen:

Uten naturmangfold har vi ingenting

Naturen er livsgrunnlaget vårt. En bærekraftig utvikling i Norge og verden kan bare skje dersom vi tar vare på naturen og beholder fungerende økosystemer. Likevel ødelegger vi natur, bit for bit, skriver Maja Stade Aarønæs fra Sabima.

Denne avtalen skal redde verden
#forNaturen:

Denne avtalen skal redde verden

Mange mener vi nå står ovenfor den sjette masseutryddelsen i jordas historie. Sist var da dinosaurene ble utryddet for 65 millioner år siden. Naturpolitisk rådgiver i WWF Verdens naturfond, Mathias Stang, skriver her om hvordan FNs naturavtale kan stanse naturkrisa.