Miljøorganisasjoner ut mot regjeringens mineralforslag: – Strider mot all fornuft

Miljøorganisasjoner ut mot regjeringens mineralforslag: – Strider mot all fornuft

I en felles høringsuttalelse krever en samlet miljøbevegelse at regjeringen snur om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen på norsk kontinentalsokkel.

Fredag 27. januar er det høringsfrist for Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område. En samlet miljøbevegelse har levert en felles høringsuttalelse med krav om at regjeringen stanser nåværende åpningsprosess og tetter de mange kunnskapshullene før man eventuelt setter i gang med en potensielt skadelig industri i sårbar natur.

Miljøorganisasjonene påpeker at Olje- og energidepartementet ikke klarer å svare godt nok på hvilke konsekvenser leting og utvinning vil få for norsk økonomi, klima og den unike naturen i dyphavet, og at kunnskapshullene ikke blir tilstrekkelig vektlagt i vurderingen av industriens miljøpåvirkning. Miljøbevegelsen mener at utredningen ikke oppfyller formålet sitt, og at det derfor ikke er grunnlag for å åpne for gruvedrift i dyphavet.

Bak høringssvaret står WWF Verdens naturfond, Miljøstiftelsen Bellona, Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Sabima, Greenpeace, Spire, World Saving Hustle, Framtiden i våre hender, ForUM for Utvikling og Miljø, Miljøstiftelsen ZERO og Natur og Ungdom.

Motstanden øker

Regjeringens forslag har så langt fått over 1000 høringssvar fra forskningsmiljøer, selskaper, offentlige aktører og privatpersoner. Tidligere denne uken vakte det oppsikt da Equinor leverte sin høringsuttalelse der selskapet anerkjenner miljøkonsekvensene forbundet med gruvedrift på havbunnen og slår fast at de ikke lenger anser mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen som en del av sine satsningsområder grunnet manglende kunnskapsgrunnlag.

Motstanden mot gruvedrift i dyphavet øker også internasjonalt. En voksende koalisjon på over 12 land, inkludert Tyskland, Frankrike og Spania, samt selskaper og finansaktører som Volvo, BMW, Samsung, Google og Storebrand, har stilt seg bak et midlertidig forbud mot gruvedrift på havbunnen. EUs investeringsbank har ekskludert virksomheten fra sine investeringer da de vurderer den som uakseptabel av klima- og miljøhensyn.

Slik reagerer miljøorganisasjonene

Under følger miljøorganisasjonenes reaksjoner på regjeringens konsekvensutredning og åpningsforslag.

WWF Verdens naturfond

– Det strider mot all fornuft at regjeringen vil ta en beslutning basert på en så mangelfull konsekvensutredning. Gruvedriften vil skje i et miljø vi nesten ikke har kunnskap om, med en teknologi som ikke eksisterer, og som vi derfor ikke aner konsekvensene av. Ved å sette i gang med gruvedrift i dyphavet uten tilstrekkelig kunnskap risikerer vi å ødelegge unik natur, utrydde sårbare arter og forstyrre verdens viktigste karbonlager. I en tid der vi kjemper mot klokka for å løse både klimakrisen og naturkrisen, burde vi beskytte naturen – ikke ødelegge den ytterligere, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Miljøstiftelsen Bellona

– De enorme kunnskapshullene gjør at en videre åpning for leting etter og utvinning av havbunnsmineraler vil være et tydelig brudd på føre-var-prinsippet og dermed på Norges nasjonale og internasjonale miljøforpliktelser. Mineraler er nødvendige for grønn omstilling, men at det haster blir nå brukt som argument for å sette til side helt avgjørende miljøspørsmål, sier Hallstein Havåg, leder i Bellona.

Naturvernforbundet

– Alle miljøfaglige instanser fraråder åpning, og det er internasjonale forskeropprop som advarer mot å åpne opp for denne umodne industrien for raskt. Det finnes ikke noe dårligere oppstart for en ny industrisatsning enn at regjeringa lukker øynene for alle miljøfaglige råd, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom

– Å satse på en ny næring i sårbare områder i Arktis er et sjansespill. Vi må ivareta fiskeri og matforsyning fra havet og tenke på fremtidige generasjoner. Her må man vurdere potensielle konsekvenser langt inn i framtida, det holder ikke å slå seg til ro med at man forventer liten miljøpåvirkning de neste ti årene. Vi krever at åpningsprosessen stanses, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Sabima

– Med mineralutvinning på havbunnen på et så dårlig kunnskapsgrunnlag risikerer vi å ødelegge fantastiske og sjeldne livsmiljøer og utrydde spektakulære arter vi ikke har rukket å sette navn på. Det ville være som å hogge tropisk regnskog med droner styrt fra tusen meters høyde, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Spire

– Det er hårreisende å se at Norge legger opp til en slik forhastet prosess der miljøfaglige råd blir ignorert. Konsekvensutredningen viser at det åpenbart ikke er nok kunnskap om hvordan gruvedrift på havbunnen påvirker sårbare økosystemer. Å satse på en usikker og svært ressurskrevende teknologi er helt uforsvarlig. Gruvedrift på havbunnen er ikke forenelig med en bærekraftig utvikling og Norges miljøforpliktelser, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

Framtiden i våre hender

– Vi trenger en utredning av det faktiske behovet og den reelle etterspørselen av mineralene som er aktuelle å utvinne. Her mener vi at sirkulære modeller, flere delingstjenester og redusert forbruk kan dekke hele eller deler av etterspørselen. Dette er noe vi må ha klarhet i før vi gambler med umistelige naturverdier, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Greenpeace

– Når selv Equinor, den største kommersielle aktøren på norsk sokkel, ser at gruvedrift på havbunnen er forbundet med stor miljørisiko og er en dårlig idé, må regjeringen snu og stoppe galskapen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

World Saving Hustle

– Selv om vi enda ikke vet mye om livet i havdypet, er vi kjent med at de dypeste havområdene er hjemmet til fantastisk dyreliv og natur som ikke eksiterer andre steder. Vi er midt i en klima- og naturkrise, og det å handle mot de miljøfaglige rådene sender et uheldig signal til befolkningen om at regjeringen ikke tar krisen på alvor. Vi vet fremdeles ikke nok om konsekvensene gruvedrift på havbunnen vil ha for havet og alle som lever i det, og mener derfor at åpningen må stanses, sier Martin Skadal, leder av World Saving Hustle.

ForUM for Utvikling og Miljø

– Vi ser på denne prosessen med stor bekymring. Det er rett og slett uforsvarlig å åpne opp for mineralvirksomhet uten mer kunnskap på bordet, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i nettverket ForUM for Utvikling og Miljø.

Besteforeldrenes klimaaksjon

– Vi må ta med oss et generasjonsperspektiv på dette saksfeltet: det er derfor ingen grunn til å skynde seg. Vi trenger mer kunnskap og mer føre-var-tenking. Økonomien vår må ikke vokse til himmels; vi kan spare på ressursene, både for fremtidige behov og for naturens og miljøets skyld, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Miljøstiftelsen ZERO

– Nå må vi begynne å ta natur og klima på større alvor. Det er høyst uklart hva behovet for disse mineraler er, og vi trenger mye mer kunnskap om konsekvensene for natur på havets bunn før vi i det hele tatt kan vurdere å åpne for utvinning av mineraler på havbunnen, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO.

Illustrasjon-Per-Ragnar-Møkleby-WWF.jpg#asset:9978

Den norske regjeringen trosser miljøfaglige råd og tar sikte på å åpne for gruvedrift i havområder som tilsvarer ca. 85 prosent av Norges landareal og er på flere tusen meters dyp. Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby / WWF


For ytterligere kommentarer kan organisasjonene kontaktes på:

 • WWF Verdens naturfond, generalsekretær Karoline Andaur, 92819464
 • Miljøstiftelsen Bellona, leder Hallstein Havåg, 99451040
 • Naturvernforbundet, leder Truls Gulowsen, 90107804
 • Framtiden i våre hender, leder Anja Bakken Riise, 45438349
 • Natur og Ungdom, leder Gina Gylver, 98153011
 • Greenpeace, leder Frode Pleym, 97307378
 • Sabima, generalsekretær Christian Steel, 93445082
 • Spire, leder Elise Åsnes, 98054866
 • ForUM for Utvikling og Miljø, daglig leder Kathrine Sund-Henriksen, 41105167
 • World Saving Hustle, leder Martin Skadal, 41585860
 • Besteforeldrenes klimaaksjon, generalsekretær Andrew Kroglund, 95139725
 • Miljøstiftelsen ZERO, daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland, 93683411

Les også:


Kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167
Bilde av Hannah Sigriddatter Ander

Hannah Sigriddatter Ander

Senior kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider