FNs generalforsamling har anerkjent retten til et levelig miljø

Foto: unsplash

FNs generalforsamling har anerkjent retten til et levelig miljø

Forrige uke ble det gjort et historisk vedtak i FNs generalforsamling: Det er nå en menneskerett å ha tilgang til et sunt og bærekraftig miljø. Forum for utvikling og miljø (ForUM) er glad for vedtaket og mener det forplikter.

Retten til et levelig miljø

Torsdag 28. juli vedtok FNs generalforsamling resolusjon 48/13 fra FNs menneskerettighetsråd om “The human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment”. De siste årene har denne retten blitt diskutert i FNs menneskerettskonvensjon, og FNs menneskerettighetsråd vedtok 8. oktober 2021 en resolusjon som anerkjenner tilgangen til et sunt og bærekraftig miljø som en universell rett. Med generalforsamlingens vedtak anerkjenner FN for første gang at alle, overalt, har retten til å leve i et rent, sunt, og bærekraftig miljø.

- Retten til et levelig og sunt miljø er ikke bare avgjørende for å oppfylle menneskerettighetene, det er en menneskerettighet i seg selv. Ekstremvær ødelegger hjemmene til folk, forurensning skader helsen og naturødeleggelser truer selve livsgrunnlaget til mennesker verden over. Samtidig vet vi at miljøforsvarere er de mest utsatte menneskerettighetsaktivistene. Det var på høy tid at forholdet mellom miljø og menneskerettigheter ble anerkjent, sier Ingrid Rostad, rådgiver på natur i ForUM, som følger FN-prosessene på natur.

Norge stemte for

Det var lenge uklart hvorvidt Norge støttet resolusjonsforslaget. Derfor ba ForUM og 13 andre organisasjoner klima- og miljøministeren Espen Barth Eide og utenriksministeren Anniken Huitfeldt om å stemme for resolusjonen.

“Sett i lys av Norges viktige rolle i arbeidet for å anerkjenne miljøforkjempere som menneskerettighetsforsvarere, burde det være en selvfølge at Norge bidrar konstruktivt i arbeidet med å etablere det som en universell rettighet”, skrev organisasjonene i et brev til ministrene.

Norge var ett av 161 land som stemte for. Kun 8 stemte avholdende, ingen stemte mot.

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM, er glad Norge støttet forslaget og for at resolusjonen gikk gjennom.

- Dette er en viktig seier for både mennesker og naturen. I møte med de tre planetariske krisene vi står i, er vedtaket om en universell rettighet til et sunt og levelig miljø av avgjørende betydning. Vedtaket reflekterer at alle rettigheter er knyttet til planetens tilstand. Enhver har rett til å spise, puste og drikke uten risiko for helseskade, og til å leve et liv uten stadig økende trusler om klimakatastrofe og økosystemkollaps, sier Sund-Henriksen.

Vedtak som forplikter

For sivilsamfunn globalt er generalforsamlingens vedtak et stort gjennomslag. Det forventes at resolusjonen vil føre til konstitusjonelle og lovgivningsmessige forbedringer verden over. FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd mener resolusjonen bør få positive konsekvenser for luftkvalitet, trygt og tilstrekkelig vann, sunn jord, bærekraftig produsert mat, grønn energi, regulering av giftige stoffer, samt klima- og naturkrisa. Sund-Henriksen forventer at også Norge styrker arbeidet.

- Vedtaket i FN forplikter alle verdens land, også Norge. Vi forventer å se at regjeringen sikrer at retten til et levelig miljø respekteres og ivaretas i all norsk politikk og norske virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Vi håper også at Norge vil jobbe for at FNs nye naturavtale, som nå er under forhandling, refererer til den nye rettigheten og anerkjenner forholdet mellom miljø og menneskerettigheter, avslutter Sund-Henriksen.