FNs miljøforsamling kan gi løsninger for plast- og naturkrisa

ForUMs rådgiver Ingrid Rostad i Nairobi. Rostad er en del av ledergruppa for sivilsamfunnet i FNs miljøprogram og koordinerer over 300 representanter fra bredden av sivilt samfunn på plass i Nairobi, og enda flere hundre som deltar digitalt.

FNs miljøforsamling kan gi løsninger for plast- og naturkrisa

28. februar møtes verdens ledere i Nairobi for å finne løsninger på den globale naturkrisa. - For viktig for tomme ord, sier Ingrid Rostad, rådgiver i ForUM og global koordinator for sivilsamfunn på møtet.

For viktig for tomme ord

28. februar-2. mars avholdes FNs femte miljøforsamling (UNEA) - verdens høyeste organ for miljøsaker. Den pågående naturkrisa gir et mørkt bakteppe: Ifølge FNs naturpanel er 1 million arter utrydningstruet og minst 3,2 milliarder mennesker lider på grunn av ødelagt natur. Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av over 50 norske organisasjoner – er i Nairobi, og mener årets møte er for viktig til at man kan la det feile.

- Å stanse naturkrisa handler om å bevare hele vårt livsgrunnlag. Pandemien har bremset det internasjonale miljøarbeidet, men samtidig forsterket alvoret og vi forventer derfor at verdens land kommer til Nairobi med skyhøye ambisjoner og handlekraft. Dette møtet er rett og slett for viktig for tomme ord, sier Ingrid Rostad, rådgiver i ForUM og global koordinator for sivilsamfunn på møtet.


Les ForUMs innspill til den norske delegasjonens arbeid under FNs femte miljøforsamling, UNEA 5.2 her


Momentum for en global plastavtale

Saken det er knyttet mest forventninger til er om startskuddet for forhandlinger om en bindende global avtale om plast vil gå. Aldri før har det vært større grunn til håp for en internasjonal løsning på plastkrisen. Over 2,1 millioner mennesker har signert underskriftskampanjen til WWF internasjonalt, over 150 land støtter en plastavtale, og også næringslivet ønsker en avtale. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har en uttalt ambisjon om å bruke møtet til å “sikre at verden får en global plastavtale”.

- For at en plastavtale faktisk skal stanse plastforsøplingen må avtalen bli rettslig bindende. Avtalen må også omfatte hele plastens livsløp, fra produksjon via bruk til krav om avfallshåndtering, sier Rostad.

Plastforsøpling er det raskest voksende globale miljøproblemet i verden. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og under pandemien har plastforsøplingen økt ytterligere. Både produksjon og forbruk av plast har store konsekvenser for klima, natur og menneskers helse. Plastproduksjon står for mer klimagassutslipp enn fly- og skipstrafikken til sammen.

MicrosoftTeams-image-13.png#asset:8621

Ingrid Rostad og Rostads med-fasilitator i NGO-gruppa, Djatougbe Aziaka fra Welfare Togo

Bekymret for «naturbaserte» klimaløsninger

Såkalte «naturbaserte løsninger” er et tema som får økt oppmerksomhet med klimakrisen, og står på dagsorden med et resolusjonsforslag under miljøforsamlingen. Naturen har viktige egenskaper som kan begrense global oppvarming og gi god klimatilpasning til endringene som allerede skjer.

- Gode naturbaserte løsninger er med på å lagre karbon og begrense global oppvarming, hjelper oss med klimatilpasningen, og ivaretar naturmangfoldet. Naturbaserte løsninger kan ha veldig store fordeler, men kun om de tar hensyn til naturen og menneskerettighetene, sier Rostad.

Samtidig er dette et kontroversielt tema, og flere prosjekter har vist seg å enten kun ha kortsiktig verdi eller gå på bekostning av både natur og menneskerettigheter. For eksempel har vi sett at et ensidig fokus på treplanting i enkelte områder har ført til svært ensformig natur, som både har dårligere karbonlagringsegenskaper, svekker naturmangfoldet og beskytter dårligere mot ekstremvær. Da sivilsamfunn fra hele verden møttes forrige uke for å forberede seg til miljøforsamlingen var dette et stort og vanskelig tema, sier Rostad.

- Blant andre urfolk og andre utsatte grupper var tydelige i sin uro for at naturbaserte klimaløsninger svekker forståelsen av naturens egenverdi, og reduserer naturen til dens evne til å lagre karbon. I tillegg er mange bekymret for konsekvensene av utbygging av grønn infrastruktur som i mange tilfeller har ført til tvangsflytting av lokalbefolkning. I Nairobi vil vi jobbe for at resolusjonen som skal vedtas tydeliggjør grensene for hva som kan omtales som naturbaserte løsninger, slik at de ikke går på bekostning av menneskerettighetene, urfolks rettigheter og naturmangfoldet, sier Rostad.

En annen sak som vekker norsk interesse på møtet er et resolusjonsforslag fra Sveits om å opprette et vitenskapspanel på kjemikalier, hvor Norge står som medforslagsstiller. Et slikt panel vil gi mer offentlig tilgjengelig kunnskap om utfordringene knyttet til kjemikalier, som tross utstrakt bruk i mange forskjellige sektorer er lite regulert i dag.

Plastskulptur-nairobi-2022-unea-horisontal-beskjært.png#asset:8616Plastskulptur utenfor FNs miljøprogram sitt hovedkvarter i Nairobi. Foto: Ingrid Rostad


For mer informasjon:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Nina Krizan

Nina Krizan

Senior kommunikasjonsrådgiver (I permisjon)
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider

Se også ForUM og WWF Verdens naturfond sin video om plastavtalen her:UNEA 5.2

  • FNs miljøforsamling er FNs høyeste organ for miljøsaker. Hvert andre år møtes verdens miljøministere i hovedkvarteret for FNs miljøprogram (UNEP) i Nairobi. Forsamlingen er den femte i rekken, og bygger videre på den første delen som ble avholdt digitalt 22.-23. februar 2021, og har derfor navnet UNEA 5.2.
  • UNEA 5.2 starter 28. februar og avsluttes 2. mars. Se mer informasjon om UNEA 5.2 her.
  • Blant sakene som skal behandles under årets møte er en rettslig bindende plastavtale, naturbaserte løsninger, mineralutvinning, avfall og forurensning fra kjemikalier. ForUM har sendt innspill til den norske delegasjonen.
  • Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er president for UNEA 5.2
  • WWF Norge, med Eirik Lindebjerg i spissen, har vært en sentral drivkraft i arbeidet for en global plastavtale, både i Norge og internasjonalt, og representerer ForUM på miljøforsamlingen.
  • ForUMs rådgiver Ingrid Rostad er en del av ledergruppa for sivilsamfunnet i FNs miljøprogram og koordinerer over 300 representanter fra bredden av sivilt samfunn på plass i Nairobi, og enda flere hundre som deltar digitalt.
  • Les mer om Rostads FN-verv her