Et viktig første skritt, men ikke i mål

Foto: UNEP/Ulf Björnholm.

Et viktig første skritt, men ikke i mål

Annonseringen av en minsterkonferanse om marin forsøpling ble et politisk lyspunkt i den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling, det første store møtet mellom FNs medlemsland på miljø siden pandemien.

22.-23. februar samlet 151 medlemstater og over 12 000 deltagere seg foran skjermene for å være med på den første sesjonen av FNs femte miljøforsamling, med temaet «Strengthening Actions for Nature». På grunn av pandemien er miljøforsamlingen delt i to sesjoner, hvor den første ble holdt digitalt. Møtet ble åpnet av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, som er president i FNs miljøforsamling.

ForUM-rådgiver Ingrid Rostad og Naturvernforbundets Hanna Nyborg Støstad satt i den norske delegasjonen på vegne av ForUM-fellesskapet, mens Ingeborg Sævik Heltne fra Spire deltok som sivilsamfunn.

Begrenset agenda og tekniske problemer - likevel viktig

Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, der hovedmålet var å behandle arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram frem til sesjon to kan avholdes. Sammen med en rekke andre sivilsamfunnsaktører tok ForUM i høst til orde for at en variant av miljøforsamlingen burde avholdes, særlig for å unngå full stans i arbeidet med miljølovgivning og marin forsøpling.

Med en heldigital forsamling opplevde flere talere tekniske utfordringer.

– Det var veldig bra å se at det gikk an å holde et møte digitalt, men samtidig var det slående hvor mange som slet med tekniske problemer, og det var flere land som ikke fikk holdt sine innlegg eller som ikke fikk oversettelse på grunn av dette. Det er tydelig at land med dårlig infrastruktur kommer dårligere ut, og jeg forstår godt at mange ikke vil forhandle om tunge politiske spørsmål over digitale plattformer, sier Nyborg Støstad.

– De store internasjonale møtene er viktige påminnelser for oss om at teknologigapet er høyst reelt, samtidig som den tiden vi lever i er en like sterk påminnelse om at naturen og miljøet ikke har tid til å vente til vi kan møtes fysisk, sier Rostad.

Hun vektlegger derfor at det tross alle utfordringene var av stor betydning at miljøforsamlingen ble gjennomført, om enn i begrenset format.

Sævik Heltne legger til at forsamlingen og arrangørene likevel gjorde det beste ut av situasjonen, til tross for utfordringene.

Ingrid Rostad (ForUM), Hanna Nyborg Støstad (Naturvernforbundet) og Ingeborg Sævik Heltne (Spire).

Ny ministerkonferanse om marin forsøpling

Mot slutten av siste dag av møtet ble det klart at Ghana, Tyskland og Ecuador inviterer til ministerkonferanse om marin forsøpling og plast. Konferansen skal etter planen holdes i slutten av tredje kvartal i 2021. Nyheten om konferansen kom helt på tampen og ble et lyspunkt for flere.

– Det kan jo virke litt tamt at det mest konkrete miljømessige resultatet fra møtet er å planlegge et nytt møte, men dette er virkelig et steg i riktig retning. Forhåpentligvis vil det etter hvert resultere i en avtale hvor man tar noen skikkelige grep for å få bukt med plastforsøpling, særlig fra produsentenes side. Det kanskje litt ambisiøst å håpe på et forbud mot engangsplast, men bare at landene blir enige om å jobbe aktivt med problematikken vil hjelpe veldig, sier Nyborg Støstad.

Under forrige miljøforsamling ble resolusjonen vedtatt uten substansiell ny tekst eller tydelige forpliktelser mot marin forsøpling, til tross for at det var et viktig tema for den norske delegasjonen. ForUM-representantene mener det er svært positivt at forsamlingen viser større krefter og ny giv i kampen mot plast, samtidig som de har store forhåpninger til den kommende konferansen.

– Marin forsøpling er et utrolig omfattende og alvorlig problem, som ofte har blitt angrepet fra feil ende. Jeg håper fokuset blir plassert på rett sted, der produksjonsdelen og det politiske blir prioritert, heller enn at fokuset havner på strandrydding og bruk av handlenett og metallsugerør, slik det litt for ofte blir, sier Sævik Heltne.

Det har i flere år vært et krav fra ForUM-fellesskapet å starte forhandlingene om en internasjonal plastavtale, så nyheten om at det vil være framdrift i arbeidet ble tatt godt imot.En ministerkonferanse er et viktig skritt på veien mot en global plastavtale, og en fantastisk nyhet for verdens hav, sier Rostad.

Håper på fysisk møte neste år

Etter planen skal miljøforsamlingens siste sesjon være et fysisk møte i februar 2022. Etter tekniske utfordringer og store forskjeller blant deltagerne, krysser ForUMs representanter fingrene for ansikt-til-ansikt-deltagelse.

– Det vil være bedre, både med tanke på at det skal være mest mulig like forutsetninger for deltakelse og representasjon fra ulike land, men også med tanke på den motviljen mange land har vist til å ta viktige politiske avgjørelser digitalt, sier Sævik Heltne.

ForUMs Ingrid Rostad tiltrer sitt nye verv som global koordinator for ikke-statlige organisasjoner i FNs miljøprogram ved miljøforsamlingens slutt og er svært motivert for å ta fatt på de nye oppgavene på vei inn mot den andre sesjonen.

– Den andre sesjonen er hvor vi virkelig har muligheten til å flytte global miljøpolitikk, og jeg vet våre kollegaer i sivilsamfunnet verden over er sterkt motiverte til å gjøre arbeidet det kommende året for å sørge for at utfallet av miljøforsamlingen blir gode vedtak for natur og menneskerettigheter.

Vil ha mer handling og mindre tomme løfter

Det er også knyttet stor spenning til hva siste sesjon vil bringe. ForUM-representantene håper at medlemslandene hever ambisjonsnivåene sine frem til neste møte.

– Denne gangen var det mange vage løfter og mye bruk av buzzord som egentlig ikke lover så mye. Jeg håper på mer fokus på hva en kan gjøre bedre, og ikke bare på det bra som har blitt gjort hittil, sier Sævik Heltne.

Nyborg Støstad mener også at det er nødt til å bli mer konkret handling under neste sesjon.

– Miljøkrisene vi står i er så alvorlige og kritiske at det krever kraftig og rask innføring av konkrete virkemidler, og ikke bare mer prat.


FNs miljøforsamling

FNs miljøforsamling er et viktig møtested for verdens land og miljøministre. Forsamlingen skal diskutere gode miljøtiltak og komme frem til felles visjoner for et bedre miljø. Møtet avholdes annethvert år i Nairobi i Kenya, hvor FNs hovedkvarter for miljø ligger. Den første sesjonen av det femte møtet (UNEA 5.1) ble avhold digitalt den 22.-23. februar 2021. Neste sesjon holdes i februar 2022. Årets tema er «Strengthening Actions for Nature».