Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50

Bildebeskrivelse: Ingrid Rostad snakker i forberedelsesmøte i FN for Stockholm+50

Sivilsamfunn fra hele verden med innspill til Stockholm +50

Forum for utvikling og miljø har bidratt i forberedelsene til Stockholm +50-konferansen som finner sted i Stockholm 3. og 4. juni. De siste dagene har over 700 mennesker vist interesse for de digitale konsultasjonene om møtet som ForUM har vært med å lede.

Klare for Stockholm +50 i juni

Jubileumsmøtet i Stockholm markerer 50 år siden konferansen med byens navn i 1972 som satte miljø på den internasjonale dagsorden, og samler medlemsstater og sivilsamfunn fra hele verden. I tro med arven fra det første møtet skal konferansen handle om temaer i krysningen mellom miljø, klima, natur og bærekraftsmålene. Form for utvikling og miljø har vært sentrale i arbeidet med Stockholm +50 og blant annet vært representert under forberedelsesmøtene i New York tidligere i vår. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad talte da på vegne av sivilsamfunnet globalt som har store forventninger til både møtet og innsatsen på feltet generelt.

- Stockholmkonferansen i 1972 var et vendepunkt, nå håper vi at Stockholm +50 klarer å hedre den arven ved å nok en gang sette miljøet i førersetet, sier Ingrid Rostad, rådgiver i ForUM.

Som ledd i forberedelsene til møtet i juni har det de siste to dagene vært avholdt en digital konsultasjon, hvor flere hundre deltok i arbeidet for å komme frem til anbefalinger til medlemsstatene. Målet er at konsultasjonene skal resultere i et felles «Peoples Environment Narrative» som sammenfatter innspillene fra de forskjellige aktørene, samt å koordinere FNs major groups om felles budskap.

- Det var utrolig inspirerende å se folk på tvers av prosesser komme sammen, dele av sine erfaringer og sammen komme med anbefalinger til verdens stater. Dette viser at vi kan komme sammen og levere konstruktive løsninger, nå må bare FNs medlemsstater vise at de kan ta de imot, konkluderer Rostad.


Dag 1: Peoples Environment Narrative

Den første dagen med konsultasjoner fulgte opp den digitale foredragsrekken fra prosjektet Towards Stockholm +50. Hele våren har denne foredragsrekken satt fokus på temaer som skal opp på konferansen med eksperter på tema, for å forberede sivilsamfunnet globalt. Målet er at innspillene fra konsultasjonen og foredragsrekken skal samles i et «Peoples Environment Narrative» som skal presenteres på et side-event under Stockholm +50-konferansen og deles med medlemsland. Konsultasjonen var delt inn etter temaene fra konferansen og lagt opp slik at hver sesjon ble innledet av en ekspert før diskusjonene fortsatte i breakout-rom. Diskusjonene var delt opp etter temaene valgt ut til webinarene, såkalte «legacy themes»:

  • Environmental rights, human rights and environmental justice
  • UNEP @50 and Resolution 73/333 «strengthening environmental governance and law»
  • Connecting the dots – making a forceful canon of the Rio Conventions and the MEAs
  • Civil society, non-state stakeholders, and how they have worked for the environment and UNEP
  • Environmental diplomacy and the need for multilateralism
  • The environment, education and the future
  • Science and the environment – What now?

I plenumssesjonene ble innspill fra alle gruppediskusjoner delt, og det var flere temaer som gikk igjen, blant annet behovet for å anerkjenne konseptet ecocide (ødeleggelse av natur) i folkeretten, naturbaserte løsninger og forurensning.

- Det bunner ut i at vi må endre samfunnet slik at ikke vi mennesker alltid kommer først. Enten man ser etisk eller pragmatisk på det, vi må leve med naturen, konkluderte Daniel Magraw, en av ekspertene fra webinar-rekken, som er senior fellow og professorial lecurer ved John Hopkins University på slutten av konsultasjonenes første dag.

BE7912C5-7EC9-4E03-97B5-4B75BBDBE153.jpeg#asset:9001

Bilde: Dan Magraw


Dag 2: FNs Major groups

Den andre dagen med konsultasjoner ble satt av til FNs Major Groups for å finne frem til felles innspill. Som bakteppe for diskusjonene var rapporten «The UNEP We Want» som ble publisert i forbindelse med FNs miljøforsamling tidligere i år, samt de seks regionale konsultasjonsrundene med UNEP stakeholders. Sivilsamfunnet globalt har en sentral rolle i diskusjoner om klima, natur og bærekraft, men er under press også i internasjonale fora. Diskusjonene baserte seg på de tre temaene som er bestemt for de såkalte «leadership dialogues» som skal finne sted under konferansen:

  • Reflecting on the urgent need for actions to achieve a healthy planet ant prosperity for all
  • Achieving a sustainable and inclusive recovery
  • Accelerating the implementation of the environmental dimension of sustainable development

I gruppediskusjonene ble svært mange temaer dekket, fra behovet for bærekraftig landbruk til krav om mer fokus på skadene av fossile drivstoff. Selv om deltakerne kom fra hele verden og forskjellige major groups var det også mye enighet på tvers av temaer og kampsaker, og et fokus på behovet for helhetlige løsninger fordi de forskjellige problemene henger sammen.

- Vi må bruke de store forstyrrelsene og endringene som har skjedd i verdikjeder og andre sektorer under pandemien som en mulighet. Vi kan gjenoppbygge disse mer bærekraftig med et bevisst fokus på et sunt miljø, sa Prisha Kumar, ungdomsdelegat til Stockholm +50 fra India og ambassador of Global Peace Index, i diskusjonen.

05D77ECC-7C72-46CB-85FE-E3BB11123A67.jpeg#asset:9002

Bilde: Prisha Kumar


Tydelige forventninger fra sivilsamfunn

Resultatet fra konsultasjonen skal bli et sluttdokument som både sendes inn som underlag for diskusjonene på konferansen og vil bli delt med medlemsstatene. I tillegg var konsultasjonene en god mulighet for forskjellige aktører til å enes om budskap de vil fronte på talerstolen og i forskjellige møter. Fordi konferansen ikke skal vedta noe blir den uformelle kontakten mellom sivilsamfunn og medlemsstater enda viktigere.

Det store engasjementet for det digitale konsultasjonsmøtet lover godt for mye sivilsamfunnsengasjement under møtet i Stockholm. I tillegg til det offisielle møtet arrangert av FN foregår det en rekke andre møter i Stockholm omtrent samtidig:For mer informasjon, kontakt:

Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440

ForUM og Stockholm +50

Forum for utvikling og miljø er en del av prosjektet Towards Stockholm +50, som blant annet leverer en digital foredragsrekke om arven etter Stockholm og bidrar til sivilsamfunnets deltagelse i prosessen.