Innhold som omhandler emnet «Menneskerettigheter»


ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere
Menneskerettigheter:

ForUM støtter Fosen-aksjonistenes sak og rett til å protestere

Over 500 dager har gått siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og i Roan på Fosen i Trøndelag krenker samenes menneskerettigheter, samt at konsesjonen er ugyldig og vindturbinene står ulovlig. ForUM støtter aksjonistenes rett til å protestere og mener regjeringen må komme med avbøtende tiltak snarest, til en omforent løsning er på plass.

Våre seiere i 2022!
Tilbakeblikk:

Våre seiere i 2022!

2022 er over, og til tross for at store deler av verden “åpnet” etter pandemien, vil ikke året bli husket som et særlig håpefullt år. Krig, matpriskrise og ekstremvær til tross – hvilke seiere kan vi feire fra 2022? Bli litt mer håpefull ved å lese om noen av gjennomslagene vi fikk for vårt arbeid i 2022!

-Viktig skritt mot et ansvarlig norsk næringsliv
Nytt lovforslag:

-Viktig skritt mot et ansvarlig norsk næringsliv

28. november presenterte regjeringens Etikkinformasjonsutvalg et lovforslag som vil forplikte næringslivet til å drive mer etisk.
-Et viktig steg mot et mer åpent og ansvarlig norsk næringsliv, mener Forum for utvikling og miljø.

abc nyheter, 4.7.2017.:

Solberg: – Klima og helse viktige spørsmål for Norge under G20-møtet

Abc nyheter, 4.7.2017.

– Klima, helse, internasjonal handel og utdanning er viktige spørsmål som vi vil være med på å ta opp under G20-møtet, sier statsminister Erna Solberg (H). Tirsdag møtte hun en rekke norske organisasjoner som har deltatt i prosessen fram mot toppmøtet, deriblant Redd Barna, Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Forum for utvikling og miljø.

Møtet mellom Statsministeren og organisasjonene fikk dekning i Lofotposten, Bergens Tidende og Sunnmørsposten i tillegg til i abc nyheter.

Les hele saken i abc nyeheter her.

Vårt Land, 1.11.2016.:

Norge ble med likevel

Vårt Land, 1.11.2016.

FNs menneskerettighetsråd har i to år arbeidet med en traktat om hvem som har ansvar når selskaper bryter menneskerettighetene. Norge har holdt seg utenfor, men har nå valgt å bli med. 


- Det er svært gode nyheter. Traktaten tar de veiledende prinsippene for næringsliv og menneskerettigheter ett skritt videre, og her har Norge en viktig rolle å spille. Forum og medlemsorganisasjoner inngår gjerne i videre dialog og diskusjoner med norske myndigheter om traktaten, og ser frem til et konstruktivt samarbeid fremover, kommenterer Lovise Ribe fra Forum for utvikling og miljø.

Vårt Land, 13.10.2016.:

Handlingsplan uten handling

Vårt Land, 13.10.2016.

- Norge må få fortgang i implementeringen av den nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter. Norge bør også gå i bresjen for å styrke rettsvernet gjennom en internasjonal traktat, helst på møtet i Menneskerettighetsrådet i oktober, der traktaten skal diskuteres og utarbeides. Dette er en historisk mulighet til å sette handling bak store ord, skriver Kristen Sandberg Natvik fra Forum for utvikling og miljø og Lovise Ribe fra FIAN Norge i kronikk i Vårt Land. 

Klart budskap fra Control Arms

Klart budskap fra Control Arms

Arms Trade Treaty (ATT) trer i kraft på julaften. ForUM var tilstede da aksjonister fra hele verden var samlet i Berlin med klar beskjed til myndighetene: It's time to stop "green lighting" dodgy arms deals!

KLP utestenger Posco

KLP utestenger Posco

ForUM gleder seg over nyheten om at KLP trekker seg ut av Posco fordi de ikke vil endre praksis som kan forhindre barnearbeid. - Dette er en konkret støtte til kampen mot barnearbeid, sier rådgiver i ForUM.

Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter
Politisk innspill:

Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Slapp lovendring om samfunnsansvar

Slapp lovendring om samfunnsansvar

1. juni trer endringen i regnskapsloven i kraft, som krever redegjørelse om samfunnsansvar for alle store foretak. Rundt 450 selskaper berøres. – En altfor sen og lite konkret endring, mener Gunhild Ørstavik, fagrådgiver i ForUM.