Klart budskap fra Control Arms

Klart budskap fra Control Arms

Arms Trade Treaty (ATT) trer i kraft på julaften. ForUM var tilstede da aksjonister fra hele verden var samlet i Berlin med klar beskjed til myndighetene: It's time to stop "green lighting" dodgy arms deals!

Slik lød budskapet under møtet. Deltakerne vil se konkrete tiltak for iverksettelse av Arms Trade Treaty.

Under møtet dreide diskusjonen seg om tekniske spørsmål som prosedyreregler, finansieringsmekanismer og lokalisering av ATT-sekretariatet. Et viktig spørsmål for ForUM og Control Arms var særlig hvorvidt sivilsamfunn skal ha full tilgang til statspartsmøtene, og talerett under møtene. Statspartsmøtene vil være årlige møter for å diskutere fremgangen med å iverksette avtalen.

Les mer om møtet i Berlin

Les mer om Arms Trade Treaty


Relevante emner