Handlingsplan uten handling

Vårt Land, 13.10.2016.

- Norge må få fortgang i implementeringen av den nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter. Norge bør også gå i bresjen for å styrke rettsvernet gjennom en internasjonal traktat, helst på møtet i Menneskerettighetsrådet i oktober, der traktaten skal diskuteres og utarbeides. Dette er en historisk mulighet til å sette handling bak store ord, skriver Kristen Sandberg Natvik fra Forum for utvikling og miljø og Lovise Ribe fra FIAN Norge i kronikk i Vårt Land. 


Relevante emner