Nytt skriv om næringslivets ansvar

Nytt skriv om næringslivets ansvar

Les nytt skriv fra Somo med anbefalinger om hvordan man bedre kan sikre næringslivets ansvar for brudd på menneskerettighetene.

Det eksisterer en rekke ikke-juridiske mekanismer (NJGMs), som har som hensikt å ansvarliggjøre selskaper som forårsaker, bidrar eller er direkte knyttet til menneskerettighetsbrudd. Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er et eksempel på dette. I mangelen på rettslige mekanismer er ofte disse eneste alternativene i forsøk på å få kompensasjon og sikre at selskapene stilles til ansvar. 

Somo har skrevet et notat som beskriver de ulike mekanismene og anbefalinger til hvordan de kan forbedres.

Les notatet "The Patchwork of Non-Judicial Grievance Mechanism"