Topplederforum for bærekraftsmålene fyller ett år. Hva har vi oppnådd?

Topplederforum for bærekraftsmålene fyller ett år. Hva har vi oppnådd?

ForUM var en av initiativtakerne til at regjeringen skulle følge opp handlingsplanen for bærekraftsmålene med et handlekraftig initiativ etter mønster fra andre progressive land. Topplederforum for bærekraftsmålene ble opprettet i 2022, og det har nå vært fire møter i løpet av ett år. På samme tid har Norge falt tre plasser på rangeringen over hvordan vi oppnår bærekraftsmålene.

Topplederforum har et format som skal stimulere til deltakelse på høyt nivå og gode diskusjoner ved at det ikke kan refereres til hvem som har sagt hva (Chatham-rules). Dette er spennende for alle som deltar på møtene, men litt mer krevende når en ønsker konkret oppfølging og ansvarliggjøring. ForUM har spilt inn at ansvaret burde ligge hos statsministerens kontor for å sikre dette på best mulig måte. At det har blitt plassert hos Kommunal- og distrikts departementet kan imidlertid bety en tettere oppfølging på kommunalt nivå.

Men fasit er at Norge faller tre plasser på rangeringen som viser fremgang på bærekraftsmålene på landnivå, fra fjerde til syvende plass! Her er det blant annet vektet negativ eller positiv påvirkning på andre lands mulighet for å oppnå målene – såkalt spill over effekt. Det slår veldig dårlig ut for Norge som faller til 154. plass. Det er ikke uventet gitt norsk petroleumsvirksomhet, men det er urovekkende at Norge faller på den generelle rangeringen. Det må et krafttak til for samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Her kan Topplederforum bidra.

Det siste møtet i Topplederforum i mai dreide seg om sirkulær økonomi og er en positiv oppfølging av det forrige møtet i januar om ansvarlig forbruk. ForUM har en klar forventing om at innspillene som kommer til Handlingsplanen om sirkulær økonomi vil styrke denne, og være et konkret resultat av hva vi kan oppnå med Topplederforum. Det vil kreve en helhetlig tilnærming som vil styrke arbeidet med å nå bærekraftsmålene både i Norge og globalt.

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK (I PERMISJON)
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Topplederforum for bærekraftsmålene