Innspill 5/6: Fred og demokrati som forutsetning for bærekraft

Bærekraftig utvikling kan ikke bli oppnådd uten fred og sikkerhet, og fred og sikkerhet er i fare uten bærekraftig utvikling.

Les innspillet her


Relevante emner