Innspill 4/6: Skatt og velferd mot ulikhet

Rettferdig skatt og offentlig velferd er avgjørende for å utjevne ulikhet.

Les innspillet her