Innhold som omhandler emnet «Bærekraftsuka»


Bærekraftsuka 2023: SAMARBEID FOR BÆREKRAFT
Bærekraftsuka:

Bærekraftsuka 2023: SAMARBEID FOR BÆREKRAFT

Hvert år arrangerer ForUM bærekraftsuka for å spre bevissthet om FNs bærekraftsmål. Tema for årets bærekraftsuke er "samarbeid for bærekraft" og fokuset er på mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Bli med på Bærekraftsuka 2022: HÅP FOR 2030
Bærekraftsuka:

Bli med på Bærekraftsuka 2022: HÅP FOR 2030

Bærekraftsuka er ForUMs årlige kampanje for bærekraftsmålene. Under årets kampanje kan du delta i skrivekonkurranse, komme på mange spennende arrangementer i våre nye lokaler, booke inspirasjonsforedrag til din skole, og bli bedre kjent med våre medlemsorganisasjoner.