Flertall i FN for ny global skatteavtale

Onsdag denne uken ble det flertall i FN for å starte forhandlingene om en global skatteavtale. Foto: Ibrahim Boran/Unsplash.

Flertall i FN for ny global skatteavtale

En resolusjon vedtatt i FNs generalforsamling gir grønt lys til forhandlinger om en skattekonvensjon i FN. - En stor seier i kampen for et mer rettferdig internasjonalt skattesystem, sier Forum for utvikling og miljø. 

En resolusjon som setter i gang forhandlinger om en rammekonvensjon om skattesamarbeid ble denne uken vedtatt i en avstemning i FNs generalforsamling (UNGA). Målet er å tette hullene i det internasjonale skattesystemet, som tillater at store summer forsvinner til skatteparadiser. Ifølge et estimat fra Tax Justice Network forsvinner nesten 500 milliarder dollar årlig.

- Dette er en historisk seier i kampen mot selskapers og rike personers skattetriksing. Enorme summer stjeles fra fellesskapet hvert eneste år, samtidig som vi sliter med å finansiere grunnleggende velferd og klimatiltak. Det er på tide å tette hullene, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø. 

Norge avholdende

 Mens 125 land stemte for resolusjonen, stemte Norge avholdende.

- Vi hadde håpet at Norge ville stemme for denne resolusjonen. Vi trenger ledere som tar tydelig standpunkt for et bindende regelverk mot skattetriksing. Regjeringen har ambisjoner om å være ledende på internasjonale skattespørsmål, men verden løper i fra dem. Vi forventer et mer ambisiøst Norge i den videre prosessen, sier Sund-Henriksen. 

48 land stemte mot resolusjonen, de fleste OECD-land. OECD, en klubb for rike land, har i flere tiår vært den ledende arenaen for internasjonale skatteregler. Til tross for fremgang i arbeidet mot ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse de siste årene, er flere utviklingsland misfornøyde med at de vil tjene lite på å innføre reformenet foreslått under OECDs ledelse. Nå vil afrikanske ledere ta kampen til FN for en mer effektiv og inkluderende prosess. 

- Denne resolusjonen er et resultat av manglende fremgang i kampen mot ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse i OECD. Det er på tide å demokratisere internasjonale skatteregler og flytte beslutningene til den eneste organisasjonen der alle kan delta på likefot, nemlig FN, sier Sund-Henriksen.   

Et steg i riktig retning, men ikke nok

Denne uken annonserte også finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen har vedtatt å innføre en global minsteskatt på 15 prosent. Dette er et steg i riktig retning, men dessverre er det liten grunn til å tro at det vil bekjempe selskapers bruk av skatteparadiser. Før den innføres, skal forslaget innom Stortinget.

EU Tax Observatory kom nylig med en rapport som viser at selv om den globale minimumsskatten er banebrytende, er den full av smutthull. Ifølge rapporten fører smutthullene til at den nye skatten vil gi betydelig mindre inntekter enn først forventet.

- Det er veldig bra at regjeringen ønsker å sette en stopper for selskapers bruk av skatteparadiser. Det skader både høy- og lavinntektsland. Den globale minimumsskatten er et steg i riktig retning, men det er dessverre ikke nok, noe eksperter nylig har påpekt, sier Sund-Henriksen.

Sund-Henriksen etterspør en løsning som søker for at selskapene ikke kan stikke fra skatteregningen, og mener Norge må heve ambisjonene for å få dette til.

- Enorme summer forsvinner til skatteparadiser hvert eneste år. Vi trenger en løsning som virkelig monner og som er med på å finansiere velferd og klimatiltak på lik linje med oss andre. Det er bra at Norge innfører tiltak nå, og så må de heve ambisjonene og ta lederskap i arbeidet i FN, sier Sund-Henriksen.


Les også:


For mer informasjon, kontakt: