Oljefondets etiske rammeverk er truet

Finansminister Siv Jensen foreslår å legge ned Etikkrådet, og flytte uttrekksmekanismen til Norges Bank. ForUM mener dette truer Oljefondets etiske rammeverk.

- Det er viktig at beslutningen om utelukkelse fra fondet baseres på objektive kriterier, og at slike forhold vurderes av et uavhengig organ som ikke er underlagt politiske eller økonomiske hensyn, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

- Så lenge at Norges bank primære oppgave er å oppnå høyest mulig avkastning, er dette å la bukken passe havresekken. De samme menneskene som har ansvar for å tjene penger skal i så fall også passe på etikken. Mon tro hva de velger å gå for i tvilstilfeller? sier Preston.

Med et slikt forslag på bordet, desto viktigere er det at fondets mandat nå klargjøres og inneholder premisser som er tydelige når det gjelder etikk og bærekraft.

- Respekt for menneskerettighetene og global bærekraftig utvikling bør tydeliggjøres som selvstendige hensyn som fondet skal ivareta. Målet om høyest mulig avkastning bør skje innenfor disse rammene, understreker Preston.

Oljefondet tilhører det norske folket og det er viktig at arbeidet med etisk ansvarlighet videreutvikles og styrkes, og at dette skjer i full offentlighet og under uavhengig tilsyn.

- Det er derfor positiv at Regjeringen setter krav til åpenhet om virkningene av eierskapsarbeidet og begrunnelse for utelukkelser, sier Preston.