KRFs utviklingsmelding: samstemt politikk for utvikling

Innspill til KrF om samstemt politikk for utvikling: Investeringer, SPU, skatteparadiser, handel og næringsutvikling