Slavearbeid på indiske teplantasjer

Slavearbeid på indiske teplantasjer

Skyhøy mødredødelighet, menneskehandel, fortvilende sanitærforhold, fravær av helsepersonell og svært lav lønn preger indiske teplantasjer. Det er konklusjonen av en rapport om arbeidsforhold på indiske teplantasjer.

Rapporten er laget av det indiske sivilsamfunnsnettverket CIVIDEP India, med støtte fra Forum for utvikling og miljø. 

- Utfordringene for denne bransjen står i kø. Derfor ønsket vi å støtte organisasjonens arbeid med å forbedre indiske tearbeideres vilkår og rettigheter, sier Forum for utvikling og miljøs leder, Borghild Tønnessen-Krokan.  

Workshop om tearbeideres rettigheter  

Rapporten «Tainted Tea: Slave Labour in your Cuppa?” som Forum for utvikling og miljø har støttet, dannet grunnlaget for  workshopen «The policy workshop on the PLA Reform in Guwahati», som ble avholdt i september 2016.  Seminaret tok utgangpunkt i behovet for oppgradering av the Plantations Labour Act Implementation fra 1951.  

Utfordringene for over Indias én million te-arbeidere er altså ikke at de ikke har rettigheter, for det har de, om enn noe utdaterte og helt klart modne for forbedringer. Utfordringene ligger imidlertid i at arbeiderne ikke kjenner til disse rettighetene, og således ikke kan kreve den endring de har krav på.  

Èn million sysselsatte

Teplantasje-industrien i India er landets største private sysselsetter, og man anslår at over én  million mennesker arbeider på landets teplantasjer.  

Seminaret i september 2016, som den Forum-støttede rapporten var et resultat av, samlet 33 aktører, som på ulike måter er knyttet til i tebransjen i Assam-regionen.

Både representanter fra ulike te-industrien, fagforeninger og myndigheter var tilstede, det samme var forskere, journalister og akademikere.  

Assam er verdens største te-produserende region, og ligger på begge sider av elva Bramaputhra, på grensa til Bangladesh og Myanmar. Området får ekstremt mye regn: i monsunperioden har de 250-300 mm med regn i løpet av et døgn.  

Området og dets mange plantasjer sysselsetter titusener av tearbeidere, som lever under svært dårlige forhold.  

Brudd på menneskerettigheter

Dr. Rumni Gogoi, styreleder i Assam State Commission for the Protection of Child Rights  la frem tall på hvor dårlig det står til med barns rettigheter i Assam-regionen. Boliger og sanitærforhold er elendige, i tillegg foregår det en rekke brudd på menneskerettighetene i disse områdene.  

-  Barnearbeid er vanlig på plantasjene. Seksuell utnytting av barn, barneekteskap finner sted i disse plantasjene, der folk lever ganske isolert fra et større samfunn, sa Gogoi. Hun la til:

- Undervisning, hvis det er noe form for undervisning i det hele tatt, er dårlig. Det kan være så mange som 500 elever på èn lærer.  

Mødredødeligheten er stor i dette området. Tilgang på helsepersonell er svært lav, og underernæringen blant tearbeidere er svært utstrakt. Det er anslått at så mange som ni av ti er underernært.  

Oppgavene står med andre ord i kø, for te-bransjen.  

Dette støttet Forum for utvikling og miljø i 2016:

En av Forum for utvikling og miljøs hovedoppgaver i det internasjonale samarbeidet er kompetansebygging og bistand til påvirkningsarbeid. Forum for utvikling og miljø har samarbeidet med CIVIDEP India siden 2014. I dette prosjektet søkte vi sammen med våre indiske partnere å sette klare rammer for makten de store selskapene representerer, for å sikre at berørte lokalsamfunn og arbeidstakere skal kunne fremme legitime klager og få oppreisning.  Forum  jobber også kontinuerlig med å følge opp, og forbedre, ulike overvåkningsmekanismer for samfunnsansvar, slik at disse fungerer så godt som mulig på alle nivåer.

I 2016 støttet Forum for utvikling og miljø to rapporter om arbeidsforhold innenfor henholdsvis teplantasje- og tekstilindustrien, med tilhørende workshops for opplæring om rettigheter og klagemekanismer: 

  • rapporten «Tainted Tea: Slave Labour in your Cuppa?” (April 2016)
  • under en workshop i Assam, India, fikk 30 menneskerettighetsaktivister opplæring om lovreform om indisk plantasjearbeid (September 2016)
  • rapporten “Eliminating Sexual Harassment and Violence against Women at work Act Implementing the Sexual Harassment of Women at Workplace Act (Prevention, Prohibition and Redressal), 2013” basert på en workshop i Bangalore, India, om bruk av klagemekanismer for å adressere seksuell trakassering innenfor den indiske tekstilindustrien, der 90% er kvinner.    

CIVIDEP India

  • Jobber med menneskerettigheter og arbeideres vilkår i indiske bransjer knyttet til produksjon av klær, elektronikk, te og kaffe, samt gruvedrift.
  • Legger press på myndigheter og næringsliv for å få ansattes menneskerettigheter i fokus.
  • Utdanner arbeidere, undersøker og studerer effekter av bedrifters oppførsel, og jobber for strukturelle endringer.
  • Følger opp brudd på menneskerettighetene, ødeleggelser på miljø og brudd på arbeideres rettigheter.
  • Ble opprettet i 2000 og har 22 samarbeidsorganisasjoner.