Sammen mot 2030

Foto: Together 2030

Sammen mot 2030

-Skal vi nå bærekraftsmålene trengs samarbeid på tvers av land og sektorer - også i og mellom sivilsamfunn, sier Forum for utvikling og miljø om samarbeidet med og støtten til den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030.

Together 2030 er et globalt sivilsamfunnsinitiativ hvis målsetting er å skape og dele kunnskap om hvordan FNs bærekraftsmål kan nås. Over fem hundre  sivilsamfunnsorganisasjoner fra rundt 100 land – i hovedsak utviklingland – er med, inkludert norske ForUM. Medlemmene mottar oppdateringer og analyser fra sekretariatet. Det gjør det lettere for sivilsamfunnsorganisasjoner i både utviklingsland og i-land å fremme bærekraftig utvikling hjemme.


- Skal vi nå bærekraftsmålene trengs samarbeid på tvers av land og sektorer. Sivilsamfunnet er ofte nærmere de sårbare og problemene, og kan bidra til at målene nås både som partnere og pådrivere. Together 2030 har en viktig koordinerende rolle i dette globale arbeidet. Gjennom å støtte og samarbeide med dem forhindrer vi dobbeltarbeid og kan drive smartere og mer effektivt, sier Forum for utvikling og miljøs leder Borghild Tønnessen-Krokan, og forteller at samarbeidet fortsetter i 2017.

ForUM støttet i 2016 blant annet et av Together 2030s sidearrangementer under FNs politiske høynivåforum (High Level Political Forum, HLPF) som ble holdt for første gang i 2016 for å gjennomgå de nye bærekraftsmålene som skal nås av alle land innen 2030.

Arenaer for nettverksbygging

Et viktig premiss for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates – leave no-one behind. Arrangementet "Are we already left behind? The role of civil society and stakeholders on national reviews of the 2030 Agenda for Sustainable Development", en såkalt side-event i FN, ble gjennomført med bidrag fra land som Colombia, Sierra Leone, Fillipinene og en rekke andre NGO-er som CEPEI, Sightsavers, World Vision International, Justice Development Peace Commission, Save Matabeleland Coalition, og Forum for utvikling og miljø.

- Sidearrangementene under HLPF er viktige arenaer for informasjonsutveksling, læring,  nettverksbygging og politisk påvirkning for hvordan vi kan løse vår tids viktigste utfordringer. Sivilsamfunnet må høres i viktige spørsmål som angår deres framtid, sier Tønnessen-Krokan om årsakene til at ForUM bidro til dette.   Med bærerkaftsmålene har verdens ledere forpliktet seg til å avskaffe ekstrem fattigdom på en miljøvennlig måte og redusere ulikhet innen 2030. Together 2030 er et globalt handlingsrettet initiativ, som jobber med sivilsamfunn og aktører over hele verden, for å lykkes med implementering av bærekraftsmålene. Orgaisasjonens visjon lyder som følger: Gjennom sivilsamfunnet som meningsfull og viktig bidragsyter skal forpliktelsene i Agenda 2030 nås. 
 

 Om Together 2030:

Globalt sivilsamfunnsnettverk opprettet i 2015, med rundt 500 medlemsorganisasjoner i nærmere 100 land. Om lag 70% av organisasjonene er fra utviklingsland.    

Driver informasjons-, opplærings- og nettverksarbeid for å styrke implementering av og medvirkning til bærekraftsmålene. 

Together 2030 ble startet av organisasjonene CEIPEI (Colombia) Justice, Development and Peace Commission – JDPC Ijebu-Ode (Nigeria); Philippine Social Enterprise Network (Philippines); Save Matabeleland (Zimbabwe); Sightsavers (Globalt); World Vision (Globalt).

Slik støttet ForUM Together 2030 i 2016:

Forum for utvikling og miljø støttet et av Together 2030s sidearrangementer under UN High Level Political Forum, som ble arrangert for første gang i New York i 2016.  

HLPF arrangeres hvert år, for å avdekke status og arbeid med Agenda 2030.

Arrangementet "Are we already left behind? The role of civil society and stakeholders on national reviews of the 2030 Agenda for Sustainable Development" ble gjennomført med bidrag fra land som Colombia, Sierra Leone, Fillipinene og en rekke andre NGO-er som CEPEI, Sightsavers, World Vision International, Justice Development Peace Commission, Save Matabeleland Coalition, og altså Forum for utvikling og miljø.

Forum videreførte samarbeidet med og støtten til Together 2030 i 2017.