Ungdom med handlekraft

Ny Tid, 21. mars 2019

BÆREKRAFTSMÅL: Den nye serien Mission Impact viser engasjert ungdom som krever handling. Den slippes først på sosiale medier. Mission Impact er en ny ungdomsserie om FNs bærekraftsmål med lanseringsdato 2. april. Det er dokumentarfilmprodusentene Differ Media og Hacienda Film og Forum for utvikling og miljø (ForUM) som står bak serien. Vi får være med når Penelope (14) oppdager maritim forsøpling, Victoria (19) oppdager våpeneksport og Kim (27) oppdager skatteparadiser.

Les intervju med ForUM og filmskaperne i Ny Tid her