ForUM og korona - fortsetter arbeidet for bærekraft

ForUM og korona - fortsetter arbeidet for bærekraft

Arbeidet med å få regjeringen til å føre en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål stanser ikke i krisetid. Tvert imot må arbeidet intensiveres. Les hvordan koronapandemien påvirker ForUMs arbeid her.

ForUMs arbeid og Korona

I Forum for utvikling og miljø (ForUM) løser vi det daglige arbeidet via hjemmekontor og møter på nett. Vi avlyser fysiske arrangementer, men finner tekniske løsninger for å gjennomføre både vårt årsmøte og arrangementer over nett. Vi lærer mye nyttig om hvordan vi kan avholde gode møter, diskusjoner og arrangementer uten å reise.

Arbeidet med å få regjeringen til å føre en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål stanser ikke i krisetid. Tvert imot må arbeidet intensiveres, så i ForUM jobber vi nå sammen med våre medlemmer hardt med å utforme og fremme konstruktive forslag til krisepolitikk som også er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig på lang sikt.

Les innspill fra ForUM og ni andre miljøorganisasjoner til bærekraftig krisepakke

Håper på fortsatt støtte til norsk og internasjonalt sivilsamfunn

ForUM driftes i hovedsak av offentlige midler, og står derfor ikke i en akutt økonomisk fare. Men vi er spente på å se hvordan denne situasjonen går ut over finansiering og støtte til norsk og internasjonalt sivilsamfunn på sikt. Vi håper regjeringen og andre donorer ser verdien av et sterkt sivilsamfunn og en bred kritisk debatt om miljø, klima, bærekraftsmålene og menneskerettigheter fremover. Koronakrisen har ikke bare vist oss hvordan politisk vilje er avgjørende for å raskt lose et helt samfunn i en trygg retning. Krisen har også vist oss at involvering av sivilsamfunn, fagforeninger og opposisjon er helt nødvendig om krisepolitikken også skal bli rettferdig og grønn. Dette er lærdommer vi må ta med oss i arbeidet med å komme oss gjennom de andre krisene som presser på – klimakrisa, naturkrisa, global finanskrise og den manglende fremgangen mot FNs bærekraftsmål som skal være nådd innen 2030.

Internasjonale prosesser

ForUM og våre medlemsorganisasjoner følger tett en rekke FN-prosesser knyttet til bærekraftsmålene, klimamålene, utviklingsfinansiering og arbeidet med en ny naturavtale. Mange internasjonale forhandlinger og prosesser utsettes eller avholdes digitalt som følge av korona-krisen.

Her legger vi ut oppdatert informasjon om de ulike FN-prosessene.

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. Derfor mener vi det er viktig å sikre fremgang, og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i dette arbeidet, også i denne unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.