Fisk for utvikling

Borge Brende på "Fisk for utvikling" i Arendal. Utenriksministeren vil at Norge skal bli best på hav og havforvaltning.

Fisk for utvikling

Kan Norge bekjempe fattigdom med fisk, var spørsmålet på arendalsukas første dag. - Norge skal bli verdensledende på hav og havforvaltning annonserte Børge Brende.

Mandag var ForUM medarrangør på ”Fisk for utvikling” i Arendal, et seminar som tok opp hvordan fiskeri og oppdrett kan bli den nye ”blå åkeren” og hvilken rolle Norge som havnasjon kan spille i denne sammenheng.

- Norge har en unik kompetanse, kapasitet og teknologi innen fiskeoppdrett og forvaltning av havets ressurser. Hvordan kan vi bruke dette for å bidra til bærekraftig å utnytte de ressursene mange utviklingsland har? Spør bistandsorganisasjonen Caritas.

- Verdenshavene er under press, samtidig som de blir stadig viktigere for verden. Som havnasjon kan vi ta en lederrolle i det viktige arbeidet med å ivareta havene gjennom internasjonalt samarbeid. Dette vil vi belyse i en ny melding til Stortinget, annonserte utenriksminister Børge Brende.

Hav stadig viktigere

Internasjonalt er det en voksende anerkjennelse av at hav og havressurser vil spille en stadig viktigere rolle. Verdens befolkning forventes å øke til milliarder mennesker fram mot 2050. Havet vil stå i sentrum for arbeidet med global matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse, internasjonal transport, forskning og utvikling, og klima og miljø. Det er internasjonal bekymring for menneskeskapte miljøtrusler som forurensing, klimaendringer og utarming av ressurser.

- Vår ambisjon er bærekraftig bruk og forvaltning av havets ressurser på globalt plan. Det er en norsk utenrikspolitisk kjerneinteresse å sikre sunne og produktive hav for kommende generasjoner. Stortingsmeldingen vil omfatte tiltak som støtter opp under dette, sier utenriksminister Brende.

- Det er bra at Norge vil lede den globale innsatsen for sunne og produktive hav. Dersom vi fortsetter som i dag vil det være mer plastikk enn fisk i havet innen 2050. Det kan vi ikke la skje, sier Borghild Tønnessen-Krokan, påtroppende daglig leder i ForUM.

- Afrika er et enormt kontinent med enorme ressurser og muligheter. Fattigdom er viktig, men det er også et kontinent med store voksende markeder. Kompetanse og finans er utfordringer, men norsk kompetanse er overførbar til afrikanske forhold – en fisk er en fisk, sa Trond Severinsen i Akva Group, som også påpekte at her ligger det enorme muligheter for jobbskaping.

Les mer om temaet i Børge Brendes kronikk i DN 15.8 ”Fra grønn til blå åker”.