Innspill til regjeringens Stortingsmelding om hav

Innspill til regjeringens Stortingsmelding om hav, til Utenriksminister Børge Brende, 8. november 2016.