FN-rapport: Økte ulikheter mellom fattig og rik, og mellom kvinner og menn

FN-rapport: Økte ulikheter mellom fattig og rik, og mellom kvinner og menn

Ukens rapport fra FNs befolkningsfond (UNFPA) gir tydelig beskjed: Kvinner uten kontroll over egen kropp og helse er blant de aller fattigste, og å hjelpe dem er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål

Retten til å kontrollere egen kropp forhindrer fattigdom

Tirsdag kom årets rapport fra FNs befolkningsfond, «Worlds apart». Rapporten viser at fattigdommen i verden går ned samtidig som avstanden mellom fattig og rik øker. Og det er forskjellene mellom kvinner og menn øker mest. En viktig årsak til fattigdom er knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Kvinner som ikke har mulighet til å kontrollere egen kropp og helse er blant de aller fattigste, og å hjelpe dem er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål.

I Norge ble rapporten lansert under et arrangement i regi av Sex og Politikk og Høgskolen i Oslo og Akershus. Ramiz Alakbarov fra FNs befolkningsfond presenterte rapporten, og uttrykte respekt for Norge og hvor langt man har kommet med hensyn til kvinners rettigheter. I Norge har kvinner tilgang til svangerskapskontroll 8 ganger før fødsel, som anbefalt av WHO, og man har rett til lønnet barselpermisjon. Norske kvinner har også fri tilgang til prevensjon, og abort inntil 12. uke.

Slik er det ikke for alle. Rapporten viser at kvinnene som tilhører verdens fattigste husholdninger, særlig i Afrika sør for Sahara og sørlige Asia, har tilgang til mindre enn 4 svangerskapskontroller. I tillegg har denne gruppen begrenset tilgang til prevensjon, og har derfor stor risiko for uønskede svangerskap. Uønskede svangerskap begrenser kvinners tilgang til utdanning og lønnet arbeid. Blant de fattigste 20 % av husholdningene i lavinntektsland er det tre ganger så mange tenåringsgraviditeter som blant de 20 % av den rikeste husholdningene.

Et viktig premiss for å motvirke denne effekten er å sikre kvinners rett til egen seksuell og reproduktiv helse. Dette ble i 1994 en menneskerettighet, men likevel er det fremdeles rundt 20 land i verden som ikke har lovverk mot vold i hjemmet, fortalte Alakbarov. Med FNs bærekraftsmål på dagsorden viser rapporten blant annet til at mål 3, delmål 3.8 om universell helsedekning er viktig å oppnå for at kvinner skal få kontrollere egen kropp og helse. 

Trump forhindrer fattigdomsbekjempelse for kvinner

Rapporten er et godt argument mot USAs såkalte «munnkurvregel». Da president Trump ble innsatt i 2017 kuttet han, som også tidligere republikanske presidenter har gjort, all bistand til organisasjoner som støtter eller informerer om abort og familieplanlegging. Som en motreaksjon til dette, gikk svenske SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) i sommer ut og sa at de ikke vil støtte organisasjoner som følger Trumps munnkurvregel.

Fra norsk side svarer regjeringen i årets statsbudsjett (UD prop.kap 170. post 71) med å øke støtten til FNs befolkningsfond, nettopp for å kunne styrke deres arbeid for å gi kvinner blant annet tilgang til fri prevensjon og abort. ForUMs medlemsorganisasjon Sex og Politikk verdsetter dette, men ønsker også en like tydelig satsning på dette i norsk humanitær bistand og i seksualitetsundervisning her hjemme.  


Skrevet av:

Bilde av Silje Hagerup

Silje Hagerup

Seniorrådgiver (engasjement)
Kontaktperson for: FNs Bærekraftsmål, Agenda 2030, Helse
48157832

Rapportfunn

Fattigdommen går ned på verdensbasis.

Mellom 2008-2013 økte ulikhetene mellom fattig og rik i 34 land.

Mellom 2015-2016 økte forskjellene mellom kvinner og menn i 68 land når det gjelder inntekt, helse, yrkesdeltakelse og utdanning.

Det er en sterk sammenheng mellom tilgang til seksuell og reproduktiv helseinformasjon og -tjenester og økonomiske forskjeller.

Kilde: UNFPA, 2017

Les hele rapporten her