Innspill til forhandlingsmøtet SB46 i Bonn

Innspill fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) til forhandlingsmøtet SB46 i Bonn, 7. april 2017.