Støtter ungdom mot klimaendringer

Støtter ungdom mot klimaendringer

Afrikansk ungdom om klima:  

- Myndighetene må lytte til unge afrikanere- vi er tross alt fremtiden!

African Youth Conference on Climate Change gikk av stabelen i oktober 2016, og samlet 140 unge afrikanske aktivister til konferanse om klima og fremtiden, i Kenya.  

Felles strategier for utvikling

Konferansen fant sted ved University of East Africa i Nairobi, og la til rette for samtaler, meningsutveksling og diskusjon om teamer som utvikling, bærekraft, trygg ressursforvaltning og fattigdomsbekjempelse.

Sammen utviklet ungdomsrepresentanter fra 21 afrikanske land felles posisjoner til COP22, og felles påvirkningsstrategier for fremtidig klimaarbeid. Disse ble siden videreformidlet av de ungdomsdelegater som deltok i delegasjoner fra afrikanske land under COPen. I tillegg ble en “best practice” database for klimainitiativer opprettet for å utbytte og spre prosjekter og erfaringer. Denne ble lansert på COP22 i Marrakech.- Dette er en viktig arena for oss å støtte. Her kommer ungdom fra mange ulike land sammen og utvikler felles løsninger og strategier for fremtiden, sier Forums klimarådgiver Kristina Fröberg. 

Støttet ungdommers reise

Forum for utvikling og miljøs støttet fem ungdommers reise fra Zimbabwe til Nairobi. Ungdommene reiste med buss, for å spare klimautslipp ved flyreise.  

Afrika er særlig utsatt og sårbart når det kommer til matsikkerhet og klimaendringer. Klimaendringer truer afrikanske innbyggeres økonomi og helse, infrastruktur og natur, og får omfattende følger for befolkning i Afrika.  

I løpet av de siste ti årene har afrikanske ungdomsorganisasjoner vokst i omfang og styrke, og har vist seg å være viktige aktører i arbeidet for en mer bærekraftig verden. Men afrikansk ungdom blir i liten grad lyttet til av myndigheter og beslutningstakere, og Afrikansk ungdom har tidligere vært minimalt representert i sine lands policy prosesser og under klimaforhandlingene.. Så mye som 50 prosent av Afrikas befolkning er ungdommer, derfor er det et viktig demokratispørsmål å sterke deres innflytelse på klimaspørsmål som vil avgjøre deres framtid. Bare det høye antallet, viser dessuten at potensialet for å oppnå påvirkning og endring er stor.  

Nye initiativer og tiltak

Representanter fra 21 land deltok på konferansen om klimaendringer, som altså gikk av stabelen i Nairobi.  Her var ungdommer fra Algerie, Egypt, Zambia, Nigeria,  Kamerun, Namibia, Elfenbenskysten, Etiopia, Uganda for å nevne noen.  

Ett av temaene for konferansen var hvordan afrikansk ungdoms innovasjon i arbeidet med klima i større grad få gjennomslag hos myndighter,og forslagene stod i kø. Ungdommene som deltok på konferansen fra Zimbabwe har allerede tatt med seg lærdommene i planleggingen av klimaprosjekter på hjemmebane. For eksempel har de startet Miss Environment Zimbambwe, der de utdanner ungdom om klimaspørsmål gjennom mote, og Young World Generation, der de jobber med sosiale problemer forårsaket av klimaendringer, og adferdsendringer for å unngå slike problemer i framtiden.    

 


Fakta:

  • African Youth Conference on Climate Change, årlig konferanse som i 2016 fant sted i Nairobi
  • Samler ungdom fra Afrika til konferanse om klimaspørsmål og forberedelser til COP22.
  • 21 land var representert på konferansen
  • ForUM støttet reise for ungdommer fra Zimbabwe.