Viktig fredspris til ICAN

Nobelprisen ble tildelt sivilsamfunnskoalisjonen ICAN for arbeidet mot atomvåpen.

Viktig fredspris til ICAN

En viktig og velfortjent pris. Atomvåpen truer livet på jorda. ICAN og sivilsamfunnet har vært en sterk pådriver for atomvåpenforbudet, mener Forum for utvikling og miljø som gratulerer ICAN med Nobels Fredspris.

Nobelkomiteen har i dag tildelt Nobels fredspris for 2017 til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen. Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner, gratulerer ICAN med prisen:

 

-Viktig og velfortjent pris
- Dette er en viktig og velfortjent pris. Atomvåpen truer livet på jorda. At ICAN tildeles Nobels Fredspris er en anerkjennelse av den rollen ICAN og sivilsamfunnet har i å skape en bedre verden uten atomvåpen, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

 

ICAN var primus motor for sivilsamfunnets arbeid for atomvåpenforbudet som 122 land i juli i år stemte for: en avtale om å forby bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Nobels fredspris blir tildelt ICAN samme år som både Nord-Korea og USA truer med å bruke atomvåpen.

 

-Norge i skvis
Fredsprisen til ICAN vil bli en viktig støtte i kampen mot atomvåpen, tror Tønnessen-Krokan. Hun oppfordrer den norske regjeringen til å tilslutte seg FN-forbudet mot atomvåpen.

 ICANs leder Beatrice Fihn har forståelse for at både FN-forbudet og dagens fredspristildeling setter Norge i en skvis.

– Forbudet setter land som eksempelvis Norge i en tøff situasjon. Skal Norge, ved ikke å stemme for forbudet, argumentere for at atomvåpenbruk fortsatt skal være lovlig? Det går imot humanitære prinsipper som Norge har undertegnet i andre sammenhenger.


Sivilsamfunn som pådrivere

Norge og det internasjonale sivilsamfunnet har gjennom flere år ledet an for humanitær nedrustning, fred og våpenkontroll. Nylig møtte Forum for utvikling og miljøs leder ICANs leder Beatrice Fihn i Geneve i forbindelse med statspartsmøtet for Arms Trade Treaty, som også ble vedtatt etter mange års kampanje fra en annen Nobelprisnominert global sivilsamfunnskoalisjon, Control Arms, med Forum for utvikling og miljø som styremedlem.

Både ICAN (opprettet i 2007) og Control Arms (opprettet i 2003) var inspirert av arbeidet til den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL) som ble tildelt fredsprisen for 20 år siden, samt sivilsamfunnskoalisjonen mot klasevåpen (CMC). Alle disse sivilsamfunnskoalisjonene har medlemmer fra alle verdensdeler og har mobilisert for sterkere globale normer for å styrke menneskelig sikkerhet og redusere lidelser.  Både ICAN og Control Arms mistet pengestøtten under Solberg-regjeringen, noe som rammet arbeidet hardt i en kritisk fase der vaktbikkjer og partnere på bakken trengs mer enn noensinne.
 

I Forum for utvikling og miljøs treårige strategi vedtatt i april står det blant annet at «Atomvåpen truer livet på jorda. ForUMs medlemsorganisasjoner vil samarbeide tverrfaglig for å forby og eliminere atomvåpen.»

 

ICAN: Kampen er ikke over
Anne Marte Skaland, daglig leder for ICAN Norge, jubler over fredsprisen:

 

-Millioner av mennesker og nærmere 500 organisasjoner i over 100 land har jobbet gjennom ICAN for et forbud mot atomvåpen. Denne prisen er til alle de som har jobbet, og fortsatt jobber, for at forbudet skal tre i kraft, sier Skaland i en pressemelding.

 

Blant disse er Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp som sitter i ICANs internasjonale styre, og mange organisasjoner har engasjert seg i Norge.

-Fredsprisen er enormt viktig, for kampen mot atomvåpen er på ingen måte over. Vi håper at prisen kan bidra til at langt flere land vil tilslutte seg avtalen, også Norge, sier Skaland. Hun legger til:

 

-Denne prisen er så viktig akkurat i år, fordi faren for atomkrig er større i dag enn under den kalde krigen. Forbudet mot atomvåpen bidrar til å stigmatisere atomvåpen og er en utrolig viktig motvekt til opprustningen som foregår i dag, sier Skaland.


​ Atomvåpenforbudet

Forbudet mot atomvåpen ble vedtatt i juli av to tredjedeler av verdens stater. Denne folkerettslige traktaten gjør det ulovlig for land å påta seg noen aktiviteter relatert til atomvåpen. Den forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, fremstilling, tilegnelse, å eie, lagring, overføring, å motta, trussel om bruk, å bistå, utstasjonere, installere eller distribuere atomvåpen.

Traktaten ble åpnet for signering den 20. september, og 53 stater har så langt signert avtalen. For at avtalen skal tre i kraft, må minst 50 land ratifisere avtalen. Til nå har 3 land ratifisert avtalen. ICAN jobber nå for at alle land skal tilslutte seg forbudet.

Se avtaleteksten: http://www.undocs.org/en/a/conf.229/2017/L.3/Rev.1

Regjeringen om prisen og forbudet

– ICAN har gjort en stor jobb på å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for atomvåpen. Det er en fortjent pris. Det å avskaffe atomvåpen ville gjort verden tryggere, sa Erna Solberg til NRK i dag. Statsministeren forklarte hvorfor hun mener FN-avtalen ikke bidrar til å gjøre verden fri for atomvåpen:

– Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker Nato. Så lenge det finnes land med kjernefysisk kapasitet så kommer Nato også til å ha kjernefysisk kapasitet, sier hun, samtidig som hun understreker at Norge deler ambisjonene om en verden fri for atomvåpen.

Utenriksminister Børge Brende (H) har kalt ICAN og atomvåpenforbudet populistisk og et spill for galleriet.

  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringa burde stått på mer for å påvirke FN-avtalen som går for et forbud mot atomvåpen. – For her i Stortinget er det et klart flertall som ønsker at Norge skal jobbe for et forbud mot atomvåpen, sier han til NRK.