Antibiotikaresistens - hva vil Norge gjøre?

I 2050 vil hele 2,5 millioner mennesker dø av resistent tuberkulose. Hele 4000 dødsfall vil være i Norge. I dag er det fattige mennesker og land som rammes hardest. På bildet: Tuberkulosesykehus i Afghanistan. Foto: FN

Antibiotikaresistens - hva vil Norge gjøre?

Antibiotikaresistens er en menneskeskapt global krise som rammer de fattigste hardest. Hva vil Norge gjøre i den globale kampen mot antibiotikaresistens? Velkommen til livsviktig debatt på Arendalsuka.

Når livreddende medisiner slutter å virke, blir ufarlige infeksjoner dødelige. Om dagens utvikling fortsetter, vil vi i følge den anerkjente O'Neill-rapporten oppleve opp mot 10 millioner dødsfall årlig i verden fra 2050. 

I regjeringens strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 står det at antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Dette settes i sammenheng med at det er en stagnasjon i utviklingen av nye antimikrobielle legemidler, og at antibiotikaresistens flytter seg over landegrenser gjennom handel, mat, mennesker, dyr og miljø.

Strategien påpeker at Norge i global sammenheng har et moralsk ansvar for å sikre flest mulig tilgang til antibiotika når det er et reelt behov. Jeløyaerklæringen understreker dette: "Regjeringen vil at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens" .

Antibiotikaresistens som trussel mot bærekraftsmålene

Norge har også forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, der antibiotikaresistens vil påvirke oppnåelsen av disse. Dette gjelder spesielt mål 1: Utrydde fattigdom, mål 2: Utrydde sult og mål 3: God helse. Blant annet vil bærekraftsmål 3.3. om å stoppe tuberkuloseepidemien innen 2030 ikke bli nådd slik situasjonen er i dag, hvor mangeårig politisk forsømmelse kan føre til flere millioner dødsfall i fremtiden.

Av verdens 10 millioner dødsfall relatert til antibiotikaresistens i 2050, vil 2,5 millioner skyldes resistent tuberkulose. O'Neill-rapporten estimerer at 4 000 dødsfall vil være i Norge. Til sammenligning hadde vi ett slikt dødsfall i Norge mellom 2010 og 2014.

Legemiddelindustrien - profitt over helse?

Utvikling av nye medisiner er viktig i kampen mot antibiotikaresistens. En tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendige medisiner, fordi de ikke finnes eller fordi medisinene er for dyre. Dagens patentsystem oppmuntrer legemiddelselskaper til å prioritere profitt fremfor å forske på de medisinene verden trenger. Patentsystemet gir få insentiver til å forske på medisiner mot sykdommer som rammer mennesker med lav kjøpekraft. Dermed står fattige mennesker igjen uten medisiner, og millioner av menneskeliv går tapt.

Hva vil Norge gjøre? 

Sammen med LHL Internasjonal og Changemaker, vil Forum for utvikling og miljø utfordre norske politikere på hva konkret Norge kan og bør gjøre for å ta en ledende rolle innenfor antibiotikaresistens og global helse, og hvordan Norge skal bidra til å stoppe spredningen av resistent tuberkulose.

Velkommen til spennende og viktig seminar på Arendalsuka, tirsdag 14. august! Mer informasjon om seminaret her.


Livsviktig seminar på Arendalsuka

NORGES ROLLE I DEN GLOBALE KAMPEN MOT ANTIBIOTIKARESISTENS

Tid: Tirsdag 14.08 kl. 12.30 – 14.00
Sted: Arendal Maritime Hotel

Innledninger: Forum for utvikling og miljø, Leger uten grenser, LHL Internasjonal, Changemaker. 

Stefan Radut fra Romania vil også fortelle om sin erfaring med å ha resistent turberkulose.

Paneldebatt (oppdateres): Ruth Grung (Ap), Carl-Erik Grimstad (V), Inge Johansen (LMI- Legemiddelindustrien) 

Debattleder: Erik Wold

Mer informasjon her