Barn er ikke militærmål

Mandag morgen aksjonerte sivilsamfunnsdeltakere på FN-møtet om Arms Trade Treaty i Tokyo. Møtet varer til fredag 24. august. Foto: Control Arms Coalition

Barn er ikke militærmål

I dag startet det årlige FN-møtet om implementeringen av Arms Trade Treaty (ATT). Vi må ikke glemme at Arms Trade Treaty ble til for å redde liv og redusere lidelser, sier Control Arms-koalisjonen, som krever stans i våpeneksport til land som kriger i Jemen.

Fra mandag 20. august til fredag 24. august deltar delegater fra omtrent 100 land, observatører og sivilsamfunn på den fjerde konferansen om implementeringen av FN-avtalen Arms Trade Treaty (ATT). Forum for utvikling og miljø (ForUM) har sittet i styret til Control Arms siden 2010 og er til stede i Tokyo. 

- Verdens stater må umiddelbart stanse våpentransaksjoner som er i strid med FN-avtalen Arms Trade Treaty (ATT) og som bidrar til store skader på sivile, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø og mangeårig styremedlem i Control Arms.


Følg Borghild Tønnessen-Krokan på twitter for oppdateringer fra Tokyo. 


Jemenittisk menneskerettighetsforkjemper ber om stans i våpeneksport

Våpeneksport til land som kriger i Jemen har vært mye diskutert de siste årene. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har sammen med en rekke andre norske organisasjoner bedt om en full stans i all norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen. Gjennom å eksportere norsk  militærmateriell til krigførende parter i Jemen risikerer Norge å medvirke til de grufulle lidelsene i Jemen, sier Tønnessen-Krokan. Men Norge er verken den eneste eller største eksportøren av militært materiell til landene som kriger i Jemen. Jemen-eksporten engasjerer menneskerettighetsforkjempere verden over, og er et viktig tema for sivilsamfunnsdeltakerne på møtet i Tokyo. 

Ali Jameel fra den jemenittiske menneskrettighetsorganisasjonen Mwatana for Human Rights, har reist fra Jemen til Japan for å be verdens land om å stanse våpensalg som bidrar til at sivile liv daglig går tapt i Jemen. Poenget med Arms Trade Treaty er å redusere menneskelige lidelser. Jeg ber myndighetene om å leve opp til dette, sier Jameel. 

- I over tre år har amerikanske og britiske bomber falt over vårt folk. Denne måneden ble en skolebuss bombet og flere titalls barn ble drept. Det kan ikke bli verre, sier Jameel.

 - Våpenflyten fra Storbritannia, Frankrike og USA til den Saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen fortsetter, og vi har nå sett angrep nå et nytt og skremmende lavmål, sier Anna Macdonald, leder for Control Arms. 

Hemmelighold, korrupsjon og spredning til det illegale markedet

att-aksjon-gater-beskjært-ATT.jpg#asset:5700:url

Control Arms lanserte i dag sin årlige rapport. Tallene for 2018 viser at våpeneksport til land som bryter internasjonal rett øker. Våpeneksporten er også fortsatt preget av hemmelighold, til tross for at økt åpenhet er et sentralt element i FN-avtalen. Økt åpenhet er et viktig steg på veien mot å redusere korrupsjon i en av verdens mest korrupte industrier, mener Control Arms-koalisjonen. 

Ett av hovedtemaene på konferansen er hvordan man kan forhindre at våpen sprer seg fra det lovlige til det illegale markedet. Våpen på avveie fôrer og forverrer væpnet vold og kriminalitet verden over. Shobha Pradhan Shrestha, grunnlegger og leder for Women for Peace and Democracy Nepal, arbeider med kvinner som har overlevd væpnede kamper kjempet med våpen fra det illegale markedet. Shrestha talte på vegne av sivilsamfunn i Tokyo i dag, og ba myndigheter gripe muligheten til å sette i gang konkrete tiltak for å forhindre at våpen sprer seg til det illegale markedet: 

- Myndighetene har makt og mulighet til å gjøre mye for å redusere antallet våpen som sprer seg fra det lovlige til det illegale markedet. Dette kan gjøre en enorm forskjell for menneskers liv verden over, sier Shrestha, som etterlyser at konkrete grep tas.


Les Forum for utvikling og miljøs innspill til Utenriksdepartementet før fjerde statspartsmøte for Arms Trade Treaty her.

For mer informasjon, rapporter eller intervjuer, kontakt: Borghild Tønnessen-Krokan, +47 920 91 689, Borghild@forumfor.no, eller Aaron Laine, media@controlarms.org

Control Arms er en global sivilsamfunnskampanje for å stanse våpentransaksjoner som fôrer fattigdom, konflikt og menneskerettighetsbrudd. Koalisjonen består av hundrevis av organisasjoner fra hele verden. Se bilder fra Tokyo her.

Arms Trade Treaty ble adoptert i FN i 2013, og trådte i kraft desember 2014. Per dags dato har 97 stater tilsluttet seg, og 38 ratifisert. Japan ratifiserte avtalen i 2014. For en oversikt over ATTs statsparter, se her. 

Les Control Arm Campaigns oppsummering av møtet her.