Fortsetter våpeneksporten til land som kriger i Jemen

Illustrasjoinsfoto av Stortinget. (C) Stortinget

Fortsetter våpeneksporten til land som kriger i Jemen

I går stemte stortingsflertallet for å fortsette den norske eksporten av militært materiell til landene som bomber sykehus, skoler og nabolag i Jemen. Uforståelig og enormt skuffende, mener Forum for utvikling og miljø. 

En koalisjon av ca. ni land har i snart tre år kriget mot Houthi-opprørerne i Jemen. Situasjonen i landet beskrives av FN som verdens verste humanitære katastrofe. Millioner av barn står i fare for å dø om de ikke får hjelp. Norge tjente i 2016 over 300 millioner kroner på å eksportere militært materiell land som kriger i Jemen. I går stemte Stortinget for å fortsette den norske eksporten.

-  Dette er en koalisjon som bomber sykehus, skoler og nabolag, og som er anklaget for krigsforbrytelser. At Norge velger å fortsette å utruste de krigførende partene militært er uforståelig og enormt skuffende, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø. 

6 av 10 nordmenn vil stanse eksporten 

Dagen før flertallet av de folkevalgte stemte for å fortsette eksporten viste en undersøkelse at 6 av 10 nordmenn er mot militærsalg til land som kriger i Jemen. Kun 12% av de spurte mener salget bør fortsette. Utenriksdepartementet omtaler landene som kriger i Jemen som «fremvoksende og potensielle markeder». Og under høringen av stortingsmeldingen var både militærindustrien og LO bekymret for hva en eventuell stans i denne eksporten kunne bety for norsk industri og arbeidsplasser.

-  Her settes norske industri- og allianseinteresser foran både folkeviljen og norsk politikk på menneskerettigheter, fred og bærekraftig utvikling. Samtidig som Norge leder FNs pådrivergruppe for FNs bærekraftsmål, risikerer vi å medvirke til de grusomme lidelsene i Midtøstens fattigste land, sier Tønnessen-Krokan.

Varsler omkamp for å stanse eksporten

Forum for utvikling og miljø er et nettverk for 50 norske organisasjoner som jobber for en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. ForUM har i flere år jobbet med våre medlemmer og andre for å gjøre norsk og internasjonal våpeneksport mer ansvarlig, blant annet som pådriver for Arms Trade Treaty sammen med den internasjonale koalisjonen Control Arms der ForUM er styremedlem. Sammen med Control Arms, medlemmer og jemenittiske menneskerettighetsforsvarere har ForUM bedt om at eksporten til de krigførende partene stanses og at den granskes. 

Forum for utvikling og miljø varsler omkamp for å stanse eksporten til landene som kriger i Jemen når Stortinget i juni igjen skal behandle norsk våpeneksport. Redd Barna vil fortsette kjempe kampen på vegne av Jemens barn, og ungdomsorganisasjonen Changemaker vil snart lansere en stor kampanje for å endre på norsk våpeneksport. 

-  Våre organisasjoner er mange og sterke. Vi har folket i ryggen og vi gir oss ikke, avslutter Borghild Tønnessen-Krokan. 


Verdens verste humanitære katastrofe

Bombing fra luften, bakkekrig og blokade har gjort at situasjonen i Jemen omtales som verdens verste humanitære katastrofe. Hvert tiende minutt dør ett barn i Jemen av sykdommer som kunne vært forhindret, skriver VG

Slik stemte partiene

Alle partiene uttalte at de var bekymret over situasjonen i Jemen. Likevel ville ikke stortingsflertallet verken stanse eksporten eller gjennomføre en granskning av om norsk militærmateriell har vært involvert i brudd på humanitærretten i Jemen. 

Slik stemte partiene:

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for å fortsette eksporten av militært materiell til de krigførende partene. 

SV, KrF, Miljøpartiet og Rødt stemte for en stans i eksporten.