ForUM på FN-møte om utviklingsfinansiering

ForUM på FN-møte om utviklingsfinansiering

Med dagens finansiering for utvikling vil ikke bærekraftsmålene nås. Neste uke møtes verdens land i FN i New York for å prøve å bli enige om hvordan vi kan sikre finansiering av FNs bærekraftsmål fram mot 2030. 

Se også:  Innspill til UD før FN-møtet om finansiering for utvikling (sendt 18.04.2018)

Financing for Development (FfD) Forum har vært arrangert årlig siden den tredje FfD-konferansen ble avholdt i Addis Abeba i 2015. Agendaen fra Addis innebærer blant annet satsning på økt finansiell åpenhet, nasjonal ressursmobilisering, bærekraftige investeringer, ansvarlig næringsliv, ansvarlig långivning og håndtering av store gjeldsbyrder. Forumet i New York skal sikre at disse forpliktelsene blir overholdt. 

-God bistand, bedre skattesamarbeid, finansiell åpenhet, ansvarlig næringsliv, grønne investeringer og en bedre gjeldshåndtering er helt avgjørende for at vi skal når bærekraftsmålene, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø som sammen med medlemsorganisasjoner nylig tok opp dette i møte med utviklingsminister Nikolai Astrup. Hun satt i den norske delegasjonen under toppmøtet i Addis Abeba der spørsmålet om et mellomstatlig skatteorgan var blant de største stridstemaene.

FfD Forum er et åpent forum hvor alle land sitter ved forhandlingsbordet, og er derfor en svært viktig arena for sikre finansieringen av FNs bærekraftsmål. Samtidig er det en arena for å arbeide for et mer rettferdig og robust internasjonalt finanssystem, uavhengig av bærekraftsmålene. ForUM og flere av våre medlemsorganisasjoner har derfor fulgt FfD-forhandlingene i mange år. Forum for utvikling og miljø (ForUM) representeres i New York i år ved Kjetil Abildsnes fra Kirkens Nødhjelp og Maren Hemsett fra SLUG.

Fjorårets forum bemerket seg ved å være det første store arrangementet som i et formelt sluttdokument innrømmer at vi, med det nåværende tempoet, ikke kommer til å nå FNs bærekraftsmål. Dette har dessverre ikke endret seg nevneverdig det siste året.

Som i fjor setter politiske blokkeringer fortsatt begrensninger for forhandlingene og selv om det normative er på plass, mangler det foreløpige utkastet til sluttdokument konkrete handlingsalternativer. Men, teksten skal forhandles om i løpet av uken i New York og det er fortsatt mulig å påvirke resultatet i positiv retning.

For første gang siden 2015 skal UD sende en delegasjon til forumet. Denne skal ledes av statssekretær Jens Frølich Holte. Norsk sivilsamfunn stiller også sterkt og fire av ForUMs medlemsorganisasjoner skal delta: Changemaker, Redd Barna og altså Kirkens Nødhjelp og SLUG.

ForUMs delegater vil i hovedsak følge utviklingen på skatt, ulovlig kapitalflukt, bistand og ansvarlig långiving. Dette er sentrale elementer i FfD-agendaen og temaer som også norske myndigheter har stor kompetanse på og historie som pådrivere på, mener deltakerne.

Følg med neste uke for oppdateringer fra forumet!


Få oppdateringer fra FN på Twitter

Maren Hemsett, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk: 
@marenhemsett og @slettgjelda

Kjetil Abildsnes, Kirkens Nødhjelp: @kjetilg4

Hva er FfD Forum?

Den tredje Finansiering for utvikling-konferansen (Financing for Development (FfD)) fant sted i Addis Ababa i 2015. Det ble alle verdens land enige om en plan for å finansiere bærekraftig utvikling.

FfD Forum er et oppfølgingsforum som arrangeres årlig for å monitorere fremgang og implementering av planen fra Addis - Addis Abeba Action Agenda.

FfD-prosessen er en viktig arena for å sikre finansiering av FNs bærekraftsmål, og en arena for å diskutere internasjonal økonomi og finansiell arkitektur.

Derfor er møtet også en arena for samhandling mellom Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FN.

Forhandlingene i FfD er mellomstatlige og har universell deltakelse og er dermed et åpent og representativt forum hvor alle land sitter ved forhandlingsbordet.

ForUM mener dette er et viktig og riktig sted å forhandle om internasjonale finanssystemer og regler for private investeringer og bistand.