Forum for utvikling og miljøs kommentarer til statsbudsjettet

I dag legges statsbudsjettet for 2019 frem. Forum for utvikling og miljø vil se om budsjettet vil gi oss mulighet til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030

Forum for utvikling og miljøs kommentarer til statsbudsjettet

Her er Forum for utvikling og miljøs kommentarer til årets statsbudsjettet for 2019. Kort oppsummert: Mye bra, men utilstrekkelig og for lite samstemt for å nå bærekraftsmålene og klimamålene.

Mens Norge får ros for å være et av få land som rapporterer på bærekraftsmålene over statsbudsjettet, har rapporteringen i stor grad båret preg av å være en skryteliste. På en rekke områder er Norges innsats utilstrekkelig for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

Se kommentarer til statsbudsjettet 2019 fra Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner:

Energibistanden dobles - må rettes mot de fattigste

Et sprikende budsjett uten retning mot klima- og bærekraftsmål

Må sikre ansvarlig næringsliv

Utilstrekkelig klimabudsjett

En spe start på en samstemthetsreform?

Bærekraftsrapportering med harelabb


For siste nytt om utviklingsbudsjettet 2019, følg med på Global.no
Relevante emner