Innhold som omhandler emnet «Statsbudsjettet»


- Skammelig at bistandsmålet ryker
Statsbudsjett:

- Skammelig at bistandsmålet ryker

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV viser at bistandsmålet ikke vil bli nådd i 2024. - Bistandsprosenten ligger altså ikke fast, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

ForUM på budsjetthøringer
Statsbudsjett:

ForUM på budsjetthøringer

Forrige uke deltok Forum for utvikling og miljø på flere budsjetthøringer på Stortinget. Her har vi blant annet bedt om at tapsavsetning til regjeringens foreslåtte garantiordning ikke tas fra bistandsbudsjettet, og at kuttet på 100 millioner til skogvern reverseres.

Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?
Statsbudsjett:

Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?

Forum for utvikling og miljø har rundt 60 medlemsorganisasjoner som jobber med klima, miljø, menneskerettigheter, utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. I denne saken kan du lese hva våre medlemsorganisasjoner mener om statsbudsjettet for 2024.

ForUM mener: Bistandsbudsjettet må gå til bistand
Statsbudsjett:

ForUM mener: Bistandsbudsjettet må gå til bistand

Regjeringen vil bruke 409,8 milliarder kroner for å få statsbudsjettet for 2024 til å gå opp, men mangler 3,1 milliarder kroner for å nå bistandsprosenten. - Det er synd at regjeringen enda en gang legger ansvaret på Stortinget for å oppfylle én prosent til bistand, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

ForUM har deltatt på budsjetthøringer
Statsbudsjett:

ForUM har deltatt på budsjetthøringer

Forum for utvikling og miljø har deltatt på budsjetthøringer på Stortinget. Vi ba regjeringen og Stortinget blant annet om å prioritere det internasjonale samarbeidet og solidariteten ved å holde på politikken om å gi én prosent av Norges BNI i bistand.

Skivebom frå Davidsen og Melby i bistandsdebatten
Kronikk:

Skivebom frå Davidsen og Melby i bistandsdebatten

Tidligere utenrikspolitisk rådgiver i FrP, Pål Arne Davidsen, og tidligere bistandsråd Hans Peter Melby kommer med rotete kritikk og dårlige argumenter for å bevare regjeringens bistandskutt i sine debattinnlegg i Bistandsaktuelt, skriver daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen. Les hele kronikken her!

Regjeringen stikker av når det gjelder
Statsbudsjett:

Regjeringen stikker av når det gjelder

Til tross for store kriser i verden, har Norges inntekter økt med hundrevis av milliarder de siste årene. – Det er totalt uforståelig at regjeringen nå vil stikke av fra forpliktelsene om å gi én prosent av vår BNI til bistand når behovene øker så drastisk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

-Skuffende av Arbeiderpartiet og Senterpartiet
Bistandskutt:

-Skuffende av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Regjeringen opprettholder et kutt i internasjonal bistand på 1,5 milliarder for å dekke flyktningkostandene i Norge. Samtidig tjener Norge store summer på olje og gass som følge av krigen i Ukraina.

Regjeringens krisepolitikk bremser ikke klimakrisa
Statsbudsjettet:

Regjeringens krisepolitikk bremser ikke klimakrisa

Regjeringen lanserer i dag en krisepakke for oljenæring på en verdi av 100 milliarder kroner. Samtidig kuttes bevilgninger til fornybar energi i utviklingsland. Dette er ikke et krisebudsjett for klimakrisa, mener Forum for utvikling og miljø.

Historien om en handlingsplan
Dypdykk:

Historien om en handlingsplan

Endelig skal Norge få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene! Dette er en stor seier for ForUM-fellesskapet, som har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015. Dette er historien om en handlingsplan.

Uambisiøst budsjettforslag
Statsbudsjettet:

Uambisiøst budsjettforslag

Statsbudsjettforslaget er lite ambisiøst når det gjelder klima, bærekraftsmålene og sivilsamfunnets betydning, mener Forum for utvikling og miljø, som har gitt innspill til årets budsjettforslag. Les innspillene til årets budsjett her.

Svak bærekraftsrapportering gjør ingen klokere
Statsbudsjettet:

Svak bærekraftsrapportering gjør ingen klokere

Når statsbudsjettet blir lagt frem neste uke, får Stortinget regjeringens rapport om hvordan det står til med bærekraftsmålene og samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Men vil de bli noe klokere?

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, Energi- og miljøkomiteen

Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, til Stortingets energi- og miljøkomité Oslo, 17. oktober 2018.

ForUM-nettverket ønsker å styrke Norges klimamål til minst 53% kutt i norske klimagassutslipp i forhold til 1990-nivå i tråd med vitenskapelige anbefalinger for å unngå oppvarming på over 1.5°C, øke klimafinansieringen og tallfeste klimakonsekvensene av statsbudsjettet gjennom sektorvise karbonbudsjetter.

Les innspillet her


Utilstrekkelig klimabudsjett
Statsbudsjettet:

Utilstrekkelig klimabudsjett

Statsbudsjettet er verken ambisiøst eller helhetlig nok til å begrense global oppvarming til 1,5 grad slik FNs klimapanel i dag viser at vi må, sier Forum for utvikling og miljø, som ber regjeringen kutte utslippene med 53 prosent og mangedoble klimafinansieringen.

En spe start på en samstemthetsreform?
Statsbudsjettet:

En spe start på en samstemthetsreform?

I årets statsbudsjett viser regjeringen hvordan den ønsker å jobbe for en mer samstemt politikk for utvikling. Regjeringen tar gode, men for få og uforpliktende steg mot det som kan bli en viktig reform, mener ForUM.

Energibistanden dobles!
Statsbudsjettet:

Energibistanden dobles!

Regjeringen vil doble bistanden til fornybar energi i utviklingsland. Forum for utvikling og miljø er glade for nyheten, og håper mer energibistand vil rettes mot å nå de fattigste.

På tide med en plan
Statsbudsjettet:

På tide med en plan

I går kveld ble de borgerlige partiene enige om et statsbudsjett for 2018. Om tre regjeringer skal vi ha nådd FNs bærekraftsmål. Selv om det er to og et halvt år siden målene ble vedtatt, viser statsbudsjettet at regjeringen ikke har noen plan for hvordan vi skal nå dem.

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bra at bærekraftsmålene nå er i statsbudsjettet, men vi trenger et grønt skifte, en god strategi og samstemthet for å nå målene, sier Forum for Utvikling og Miljøs nye leder.