ForUM mener: Regjeringen ignorerer de viktigste klimadilemmaene

Regjeringen har valgt å se bort fra de største utfordringene Norge har for å få en samstemt politikk på klimafeltet, som norsk olje- og gasspolitikk, sier ForUM. Illustrasjonsfoto, oljeplattform. Foto: L.C. Nøttaasen

ForUM mener: Regjeringen ignorerer de viktigste klimadilemmaene

Statsbudsjettets rapport på samstemthet i klimapolitikken ignorerer de viktigste dilemmaene og gir dermed lite meningsfull informasjon, mener Forum for utvikling og miljø.

I år har regjeringen valgt klima og miljø som tema for sin årlige rapport om samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Det er et godt og viktig valg, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), og peker på at Norge henger langt etter på bærekraftsmål 13 om å stanse klimaendringene. Likevel er ForUM svært skuffet over hvordan regjeringen har valgt å rapportere på dette i dagens budsjett.

- Regjeringen har valgt å helt se bort fra de største utfordringene Norge har for å få en samstemt politikk på klimafeltet, som norsk olje- og gasspolitikk. Dette er svært skuffende, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

Samstemthet handler om å vurdere dilemmaer

Ifølge regjeringen handler samstemthet om at man skal vurdere dilemmaer og utvise aktsomhet slik at man fremmer bærekraftsmålene på en god og helhetlig måte, og unngår utilsiktet skade eller at målene undergraves. Samstemthet handler også om at man skal se på hvordan all politikk som føres ute og hjemme påvirker og støtter opp om de globale bærekraftsmålene. ForUM mener regjeringen hadde en gylden mulighet til å ta tak i de viktige norske klimadilemmaene i årets samstemthetsrapport, men at regjeringen valgte minste motstands vei når de valgte å fokusere på «hvordan fornybar energi som et relevant norsk politikkområde samspiller med klima og miljø i utviklingspolitikken». Store deler av rapporten beskriver hvordan Norge bidrar til fornybar energi, og utfasing av kull, i andre land.

Mener regjeringen ignorerer de viktigste klimadilemmaene

ForUM mener regjeringen ignorerer de viktigste klimadilemmaene. Rapporten sier ikke et ord om de største og viktigste dilemmaene og utfordringene Norge har som produsent og eksportør av olje og gass, samtidig som alle land ifølge Parisavtalen skal ha netto-null-utslipp av klimagasser i 2050. I sin samstemthetsrapportering sier heller ikke regjeringen noe om at Norge har økt sine utslipp med 3,4 % siden 1990, selv om vi ifølge nasjonale mål skal redusere utslippene med 30 % til neste år. 2/3 av disse kuttene skulle blitt tatt hjemme (se Statsbudsjettet 2020, KLD, side 302).

- Som et land som i stor grad har bygget sin økonomiske velstand på produksjon av fossile brensler, samtidig som vi nå må gjøre alt vi kan for å stanse klimaendringene, trenger vi sårt en seriøs diskusjon om hvordan håndtere dette, sier Sund-Henriksen

ForUM så frem til denne rapporten, og håpet den skulle ta utgangspunkt i vitenskapelige analyser og en rettferdig fordeling av byrdene, og belyse både utfordringer og muligheter Norge har i klimapolitikken.

- Regjeringen prøvde å stikke hodene våre i sanden i dag, gjennom å bevisst utelate helt avgjørende informasjon om Norges bidrag til å nå bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene. Kanskje sier dagens rapport mest om hvilke enorme utfordringer regjeringen står overfor i klimapolitikken, når de ikke klarer å snakke høyt om de reelle og viktigste norske klimadilemmaene, avslutter Sund-Henriksen.Kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167

Regjeringens samstemthetsrapport

I 2009 besluttet Stortinget å etablere «en praksis for en årlig rapportering av hvor samstemt norsk politikk er på relevante områder med hensyn til konsekvensene for utviklingsland». Den årlige rapporteringen legges frem i statsbudsjettet.

Les rapporten her