Over 40 organisasjoner ber om krisepakke for Ukraina utenfor bistandsbudsjettet

Over 40 organisasjoner ber om krisepakke for Ukraina utenfor bistandsbudsjettet

Fredag meldte Støre at regjeringen kan komme til å ta penger fra bistandsbudsjettet til å hjelpe ukrainske flyktninger. Ledere for 41 norske utviklings- og humanitære organisasjoner advarer regjeringen mot å sende regningen til verdens fattigste, og ber om en krisepakke for Ukraina utenfor bistandsbudsjettet.

Krisen i Ukraina er enorm

I krigens fjerde uke forverres den humanitære situasjonen i Ukraina dag for dag. Per dags dato er mer enn 12 millioner ukrainere på flukt og FNs matvareprogram anslår at mer enn 30 % av befolkningen har behov for livreddende nødhjelp. Det forventes at behovene vil øke betraktelig fremover, samtidig som flere vil legge på flukt.

I brevet – som ble sendt til statsministeren, finansministeren, justisministeren, utenriksministeren, utviklingsministeren og kommunalministeren – legger organisasjonene vekt på at krisen krever en ekstraordinær innsats og store ressurser fra Norge. Norge estimerer å ta imot 35 000 asylsøkere i 2022, 30 000 av dem ukrainere.

– Mange av organisasjonene bak brevet jobber på spreng for å ta imot flyktningene på en god måte, og kan bekrefte at arbeidet krever store ressurser. Samtidig er organisasjonene bekymret for at pengene tas fra et bistandsbudsjett som allerede er under press. Om bistandsbudsjettet omdisponeres til å dekke utgifter vi har i Norge, vil det ha svært negative konsekvenser for de fattigste og den økende ulikheten i verden, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Krigen i Ukraina rammer verdens fattigste hardt

I brevet løfter organisasjonene hvordan krigen har fått alvorlige ringvirkninger for verdens fattigste. Dette skjer samtidig som pandemien har ført flere ut i ekstrem fattigdom. For første gang på 20 år peker pilene i feil retning, skriver organisasjonene. Fattigdom og sult er blitt et økende problem, heller enn et problem som ligger an til å bli løst. En av konsekvensene av krigen i Ukraina som rammer verdens fattigste er økte priser.

– For eksempel har vår medlemsorganisasjon Digni fått inn bekymringsverdige meldinger fra partnere i Sierra Leone og Uganda. I Sierra Leone har prisene gått kraftig opp de siste 2 ukene. Prisen på 1 liter bensin har økt fra 10 000 leoner til 15 000 leoner. Brødprisen har gått opp 50% på to uker. Prisen på ris og andre dagligvarer har også økt. I Uganda har også prisene på grunnleggende råvarer som matolje, salt, drivstoff, såpe økt. Vaskesåpe har økt fra 1 dollar til 2,8 dollar. Dette er en katastrofal situasjon, og vi ber regjeringen innstendig om å komme med en krisepakke utenfor bistandsbudsjettet, som sikrer at Norge både hjelper Ukrainas befolkning og verdens fattigste, sier Sund-Henriksen.

Organisasjonene bak brevet er også redde for at matvaremangelen og drivstoffprisene vil føre med seg protestbølger og sosial uro som igjen vil få ytterlige konsekvenser for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og klimamål.

Kathrine Statsbudsjett

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Ikke på bekostning av verdens fattigste

Organisasjonene er glade for at det nå skal legges frem en krisepakke for Ukraina, og ber om at denne dekker både kostnader knyttet til bosetting av flyktninger i Norge og humanitær hjelp til Ukraina og nabolandene, men uten at midlene tas fra dagens bistandsbudsjett.

– Utfordringene bistandsbudsjettet skal bidra til å løse har ikke blitt mindre i møte med pandemien, krigen, klimakrisa og naturkrisa – tvert imot. I en situasjon der de aller mest sårbare blir enda mer utsatt, er det feil å sende regningen fra Ukraina-krisen til millioner av mennesker som står i fare for å sulte, avslutter Sund-Henriksen.Brevet som ble sendt til statsministeren, finansministeren, justisministeren, utenriksministeren, utviklingsministeren og kommunalministeren er signert av følgende norske utviklings- og humanitære organisasjoner

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Martha R. Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Kari Helene Partapuoli, Generalsekretær Plan International

Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd

Jan Thomas Odegard – Generalsekretær i Utviklingsfondet

Julie Rødje, leder i Spire

Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder i Lightup Norway

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker

Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni

Hector Ulloa, leder i SAIH

Mona Drage, daglig leder i LHL Internasjonal

Ellen Sporstøl, fungerende generalsekretær FN-sambandet

Pål Trautmann Olerud, daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT

Birgit Philipsen, generalsekretær ADRA Norge

Hege Skarrud, leder i Attac

Steinar Winther Christensen, styreleder Besteforeldrene klimaaksjon

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Jan Rudy Kristensen, leder i Kristne Arbeidere

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Sissel Aarak, Generalsekretær SOS-Barnebyer

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Tor-Hugne Olsen, daglig leder Sex og Politikk

Ingrid Vikse, daglig leder Hei Verden

Morten Eriksen, daglig leder Atlas-alliansen

Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge

Maren Hemsett, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk

Larissa Avelar, styreleder Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

Tørris Jæger, generalsekretær Regnskogfondet

Oda Nyborg, daglig leder Norges Fredsråd

Øyvind Ørbeck Sørheim, Administrerende direktør, Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Kjersti Hoff, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Karoline Andaur, Generalsekretær WWF Verdens naturfond

Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge

Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder KFUK-KFUM GlobalKontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167