ForUMs innspill til statsbudsjettet for 2023

ForUMs innspill til statsbudsjettet for 2023

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner, har gitt innspill til statsbudsjettet for 2023.