Energibistanden dobles!

Energibistanden dobles!

Regjeringen vil doble bistanden til fornybar energi i utviklingsland. Forum for utvikling og miljø er glade for nyheten, og håper mer energibistand vil rettes mot å nå de fattigste.

Innfrir løfte om dobling av energibistand

Kun dager før statsbudsjettet lanseres, forteller utviklingsminister Nikolai Astrup og klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK at de vil øke bevilgning til fornybar energi i utviklingsland med 430 millioner kroner.

Dermed innfrir regjeringen løftet om å doble denne satsingen fra 2017-nivå. Forum for utvikling og miljø (ForUM) har sammen med medlemmer bedt om at den lovede doblingen i energibistand gjennomføres i 2018, og er glade for å dagens nyhet. 

- Omtrent 1 milliard mennesker mangler i dag tilgang til strøm. Med denne doblingen kan Norge gjøre en viktig innsats for å bidra til å nå bærekraftsmål 7 om ren energi til alle innen 2030, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Ren energi avgjørende for klima og fattigdomsbekjempelse

Tilgang på ren energi kan gi økonomisk utvikling og redusere ulikhet, stanse klimaendringer og bidra positivt til miljø og helse. I intervjuet med NRK peker utviklingsministeren og miljø- og klimaministeren på at bistand til fornybar energi er avgjørende for både fattigdomsbekjempelse og for å få ned klimagassutslippene.

– Dersom målene om utslippskutt skal nås, kan ikke økonomisk vekst i utviklingsland basere seg på fossil energi, sier Elvestuen til NRK.

Mer energibistand må gå til de fattigste

Norsk energibistand har lenge fokusert på større infrastrukturprosjekter som å bygge kraftanlegg og å utvide strømnettet, og riksrevisjonen har kritisert bistanden for å ikke nå de fattigste. Med dagens internasjonale energipolitikk vil 674 millioner fortsatt være uten strøm i 2030. 

I følge det internasjonale energibyrået (IEA) vil 72 prosent av de 674 millionene kunne få strøm via desentraliserte løsninger som minigrid eller hjemmebaserte systemer, som gjør bruk av solenergi og andre former for fornybar energi. ForUM-lederen håper å se den norske doblingen komme sammen med en strategisk innsats for å også nå de aller fattigste: 

- De fattigste menneskene som ligger an til å falle utenfor strømnettet må være en tydelig målgruppe for bistandsdoblingen, sier Tønnessen-Krokan, som håper å se mer norsk energibistand gå til småskala energiløsninger.

Ønsker egen energistrategi 

ForUM, Spire, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, FIVAS - foreningen for vannstudier og Framtiden i Våre Hender lanserte tidligere i år et politikknotat om hva Norge bør gjøre for å sikre ren energi til alle innen 2030. Organisasjonene krever blant annet et bredt sammensatt utvalg som skal lage en strategi for hvordan norsk energibistand på best mulig måte kan bidra til at alle får tilgang på ren energi innen 2030.

Les organisasjonenes krav til energibistanden i deres politikknotat her


Debatten om norsk energibistand

Bærekraftsmål 7

"Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til innen 2030."

Les mer om mål 7 her.