Forum for utvikling og miljøs kommentarer til statsbudsjettet

I dag legges statsbudsjettet for 2019 frem. Forum for utvikling og miljø vil se om budsjettet vil gi oss mulighet til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030

Forum for utvikling og miljøs kommentarer til statsbudsjettet

Her er Forum for utvikling og miljøs kommentarer til årets statsbudsjettet for 2019. Kort oppsummert: Mye bra, men utilstrekkelig og for lite samstemt for å nå bærekraftsmålene og klimamålene.

Mens Norge får ros for å være et av få land som rapporterer på bærekraftsmålene over statsbudsjettet, har rapporteringen i stor grad båret preg av å være en skryteliste. På en rekke områder er Norges innsats utilstrekkelig for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Forum for utvikling og miljø er et nettverk for omtrent 50 norske organisasjoner, og gir innspill til statbudsjettet.

Kommentarer til statsbudsjettet 2019 fra Forum for utvikling og miljø:

Energibistanden dobles - må rettes mot de fattigste

Et sprikende budsjett uten retning mot klima- og bærekraftsmål

Må sikre ansvarlig næringsliv

Utilstrekkelig klimabudsjett

En spe start på en samstemthetsreform?

Bærekraftsrapportering med harelabb

Økning i regnskogmidler, men ingen helhetlig bærekraftig skogpolitikk


ForUMs politiske innspill

Her kan du lese ForUMs politiske innspill til de ulike stortingskomitéene som behandler forslaget til statsbudsjett


Se også Global.no og RORG-samarbeidets oversikt over debatter om utviklingsbudsjettet 2019
Relevante emner