ForUM-støtte til våpenkontroll

Medlemmer fra Control Arms-koalisjonen arrangerte en stor demonstrasjon utenfor Statspartsmøtet i Geneve, september 2017.

ForUM-støtte til våpenkontroll

Bedre kontroll med våpenhandelen er nødvendig for å redusere lidelser og fattigdom. I flere år har ForUM både som styremedlem og økonomisk støttet den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms' arbeid for dette. Her kan du se hva pengene gikk til. 

Den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms Campaign arbeider for å styrke og få flere land til å tilslutte seg FNs våpenhandelkonvensjon Arms Trade Treaty (ATT). En universell og sterk ATT vil gjøre våpenhandelen mer ansvarlig og redusere lidelser. Forum for utvikling og miljø (ForUM) er styremedlem i koalisjonen og har i 2016 og 2017 fortsatt med å støtte deres aktiviteter økonomisk. Her kan du lese hva ForUM-støtten har gått til:

#ArmsFreeAfrica – for en styrket Arms Trade Treaty i Afrika

I 2016 og 2017 har Control Arms-koalisjonen hatt en kampanje for å få flere Afrikanske land til å tilslutte seg våpenhandelsavtalen (ATT), for å styrke implementeringen av avtalen, synliggjøre de pågående problemene knyttet til væpnet vold og vedvarende konflikter i regionen, samt å bidra med støtte til arbeidet til Control Arms-koalisjonens medlemmer i Afrika. ForUMs støtte har gått til en kampanje i sosiale medier, samt planlegging og gjennomføring av fem sidearrangementer på FNs Generalforsamling.

Sosiale medier-kampanje

Control Arms utviklet en pakke i sosiale medier både på engelsk og fransk, samt en ressurspakke organisasjonene kunne bruke under kampanjen for å lage sitt eget materiell. Control Arms-sekretariatet utviklet og delte ukentlige infographics og eksempel-tweets som medlemmene brukte i sitt kampanjearbeid. Disse ble spredt til mer enn 100 sivilsamfunnsrepresentanter, og ble brukt i land som Ghana, Den demokratiske republikken Kongo, Togo og Kenya. Hver deling hadde i snitt en rekkevidde på 3500. Kampanjen gjorde det effektivt og enkelt for alle Control Arms` medlemmer å nå ut med budskapet om at flere land må tilslutte seg ATT, og at de som har tilsluttet seg må implementere avtalen godt. Støtten fra ForUM bidro også til at Control Arms kunne ansette noen til å bistå sekretariatet med kommunikasjonsarbeid som å skrive pressemeldinger og selge inn saker til media. Dette muliggjorde en mediedekning som ikke ellers ville vært mulig.

Control-Arms-kampanje-2016-og-2017.JPG#asset:5299

Et utvalg infographics fra Control Arms-kolaisjonens kampanje i sosiale medier, gjennomført med støtte fra Forum for utvikling og miljø

#ReduceHumanSuffering

I 2017 ønsket Control Arms-koalisjonen å minne verdens land på at meningen med Arms Trade Treaty er å redusere menneskelige lidelser. For å skifte fokus fra prosedyrediskusjoner til mer substansielle diskusjoner om ATT, bidro ForUMs støtte til at kolaisjonen I 2017 produserte rapporter, gjennomførte sosiale medier-kampanjer, og arrangerte sidearrangementer i relevante FN-møter.

Control Arms-koalisjonen brukte sosiale medier for å øke bevisstheten rundt hvordan ATT kan redusere konflikter og væpnet vold i verden. Særlig var fokuset på de humanitære konsekvensene av våpeneksport til land som kriger i Jemen tydeliggjort. Koalisjonen ba land som har signert ATT om å hinder eksport av militært materiell som kan ende opp med å bidra til brukk på humanitærretten og menneskerettighetene. Twittermeldingene om Jemen-eksporten nådde bredere ut enn noen andre tweeter fra Control Arms i perioden ForUM støttet koalisjonens kampanjearbeid.  Koalisjonen fulgte opp med nettsaker, blogginnlegg om denne saken, og arrangerte en stor demonstrasjon utenfor Statspartsmøtet i Gèneve, september 2017.

Hver morgen under statspartsmøtet ble delegatene møtt av Control Arms-medlemmer med budskap om at delegatene måtte jobbe for å redusere væpnet vold, forhindre våpen på avveie og å se nærmere på sammenhengen mellom ATT og FNs bærekraftsmål. Sivilsamfunnet delte ut kampanjepostkort med dette budskapet, signert sivilsamfunnsrepresentanter fra Papua New Guinea, Jamaica, Yemen, South Sudan og Honduras.

control-arms-aktivister.jpg#asset:5030

Les Radhya al-Mutawakels kronikk (t.h på bildet) i The Guardian her.

Kampanjen og dens budskap om at Arms Trade Treaty må redusere menneskelige lidelser og stanse våpeneksport som er i brudd med avtalen, fikk stor internasjonal oppmerksomhet, blant annet i The Guardian, Channel 4, IndependentSwissinfo.com, Nigerian Tribune, Neues Deutschland, Front Page Africa.


Sidearrangementer under FNs generalforsamlings førstekomité i New York

Støtten fra ForUM bidro også til at Control Arms kunne være medarrangører på følgende  sidearrangementer under FNs generalforsamling høsten 2016 og 2017:

Bombs, Starvation, and War: the Humanitarian Crisis in Yemen. Arrangert med BBC, Human Rights Watch, Oxfam, og Saferworld.

Report from the ATT Conference of States Parties 2016 and Prospects for CSP 2017. Ledet av New Zealand og arrangert med de permanente FN-delegasjonene til Finland og Niger. Her presenterte Control Arms rapporten “Achieving ATT Universalisation in Africa”.

Implementing the ATT in CARICOM (arranger med de permanente FN-delegasjonene til Trinidad og Tobago, og Project Ploughshares.

How to Use the Arms Trade Treaty to Address Wildlife Crime. Control Arms organiserte en lunsj med Afrikanske myndigheter. ForUMs støtte bidro til at Robert Mtonga fra International Physicians for the Prevention of Nuclear War-Zambia, kunne koordinere dette møtet og delta i Generalforsamlingen.

Music is Our Weapon. Control Arms viste filmen Music is Our Weapon. Filmskaperen som jobber med Control Arms-medlemmet African Artists Peace Initiative var til stede under filmvisningen.

- Practical Links between the ATT, UNPoA and the SDGs. Arrangert med den permanente FN-delegasjonene til Trinidad og Tobago og SIPRI. Her ble rapporten «Goals not Guns. How the Sustainable Development Goals and the Arms Trade Treaty are interlinked» lansert. Rapporten viser at en sterk implementering av ATT også vil bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Les mer om rapporten her.

Over 75 myndighetsrepresentanter deltok på disse arrangementene. Over 500 kopier av rapporten "Goals not Guns" ble distribuert, og sammenhengen mellom ATT og bærekraftsmålene ble satt på agendaen. Rapporten Achieving ATT Universalisation in Africa bidro til økt forståelse hos både myndigheter og sivilsamfunn for hvorfor det er utfordrende å få flere Afrikanske land til å signere avtalen.

Control-arms-2017-kampanje.JPG#asset:5297

En av flere kampanjepostkort Control Arms-koalisjonen delte ut til delegatene i Gèneve.