Innspill fra ForUM før klimaforhandlingene

Innspill fra ForUM før klimaforhandlingene

Les ForUM innspill til regjeringen før FNs klimakonvensjons forhandlingsmøte i Bonn fra 30. april til 10. mai som i går ble sendt til Klima- og miljøministeren. 

-Skal vi nå klimamålene må vi kutte klimagassutslippene ytterligere også her hjemme, stanse regnskogødeleggelser og øke klimafinansieringen, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM) som deltar under klimaforhandlingene SB48 i Bonn sammen med klimarådgiver Kristina Frøberg og medlemsorganisasjoner.

ForUMs innspill til regjeringen før klimaforhandlingene SB48 som ble sendt i går er lagt opp etter spørsmålene i den såkalte Talanoa-dialogen om klima som pågår nå over hele verden: Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan skal man komme seg dit?

Hvor er vi?
"Klimaendringer truer vårt livsgrunnlag og rammer i stadig større grad mennesker over hele verden. De fattige er mest sårbare og har minst skyld i problemet. Samtidig vet vi at de nasjonale målene som Norge og de andre landene har meldt inn som del av Parisavtalen kun dekker en tredjedel av det som må til for å nå målene i den samme avtalen. Vi vet også at Norges og EUs mål for 2030 (nasjonalt fastsatte bidrag, NDC) er utilstrekkelig for å nå Parisavtalen, og ser derfor fram til at Regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om Norges forslag til forsterkede mål, som skal være utgangspunkt for prosessen for å oppnå Paris-avtalens formål. Norsk implementering ligger også etter. Siden 1990 har Norges utslipp gått opp med 3,3%", mener ForUM. 

Hvor skal vi?
"Vi vet hvor vi skal. Gjennom Parisavtalen er Norge og verdens land forpliktet til å holde global oppvarming til under 2°C, aller helst 1,5°C, for å beskytte sårbare mennesker og natur. IPCCs spesialrapport om 1,5°C som kommer høsten 2018 vil, etter sigende, fortelle oss at det fortsatt er mulig. Som bidrag til dette har Norge satt seg mål om å kutte klimagassutslippene sine med 40% innen 2030 og har lovfestet å bli et lavutslippsamfunn innen 2050. Det er bra og helt nødvendig, men Norges 2030-mål innebærer ikke en rask nok omstilling mot det målet og er ikke ambisiøst nok. Tvert imot er vi på vei mot 3°C oppvarming hvis alle land legger seg på det samme lave ambisjonsnivået, og dette må derfor styrkes betraktelig i samsvar med vitenskapelige anbefalinger. Vi skal også til en verden uten norsk olje- og gassproduksjon, ettersom verdens samlede karbonbudsjett rett og slett ikke har rom for de utslippene Norges petroleumsressurser vil medføre. Som et av verdens rikeste land må Norge lede an, ved å trappe ned og avslutte sin skadelige petroleumsavhengighet," mener ForUM.

Hvordan kommer vi oss dit?
"Vi vet også veldig mye om hvordan vi skal komme oss til et klimatrygt globalt lavutslippssamfunn, hvor den globale oppvarmingen ikke overstiger 1,5°C, men vi er svært langt unna å være på riktig kurs. Ifølge IPCC har vi kun 400 Gt CO2 igjen av det globale karbonbudsjettet til å overholde det livsnødvendige 1,5°C-målet. For å klare det må vi raskt få ned industrielle utslipp fra energi, transport og industri til så nært null som mulig innen 2050, samt stanse all avskoging og restaurere skog og andre skadde økosystemer. "skriver ForUM i innspillet til regjeringen.

Les hele innspillet her, med forslag til hva Norge og andre land bør gjøre for å oppfylle Parisavtalen.