Når livreddende medisiner slutter å virke

Fra venstre: Jasper Littmann (Folkehelseinstituttet), Ingrid Stenstavold Ross (Kreftforeningen), Ruth Grung (Ap), Inge Johansen (Legemiddelindustrien), og Carl-Erik Grimstad (V), Erik Wold. 

Når livreddende medisiner slutter å virke

Tenk hvis livreddende medisiner sluttet å virke. Det er dessverre reelt. Les Borghild Tønnessen-Krokans velkomst til seminar om Norges rolle i den globale kampen mot antibiotikaresistens på Arendalsuka her.

Tirsdag 14. august inviterte Forum for utvikling og miljø, LHL Internasjonal og Changemaker til seminar om antibiotikaresistens på Arendalsuka

Mens president i Leger uten grenser, Karine Nordstrand, fortalte om hvordan antibiotikaresistente infeksjoner er et enormt problem i deres arbeid i lavinntektsland, kunne Stefan Radut fra Romania (bildet nederst) fortelle hvordan hans multiresistente tuberkulose krevde en vanskelig behandling i to år med liten sjanse for å bli frisk. Ruth Grung (Ap) og Carl-Erik Grimstad (V) stilte til debatt med Inge Johansen (Legemiddelindustrien), Jasper Littmann (Folkehelseinstituttet) og Ingrid Stenstavold Ross (Kreftforeningen). Seminaret ble ledet av Erik Wold. 

Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM) ønsket velkommen:

Antiobiotikaresistens truer oppnåelsen av bærekraftsmålene 

Tenk hvis livreddende medisiner sluttet å virke. Det er dessverre reelt. I fremtiden kan vi dø av det som i dag er ufarlige infeksjoner. Mange av dere her har sikkert slektninger, oldeforeldre kanskje, som døde av tuberkulose, i en fjern fortid. I vår levetid kan det skje igjen her hjemme også, hvis vi ikke tar det alvorlig nok: Utviklingen peker mot 10 millioner dødsfall årlig i verden fra 2050. Av disse vil 2,5 millioner skyldes resistent tuberkulose. 

Antibiotikaresistens er en menneskeskapt global krise. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige eller resistente bakterier. Det betyr altså at antibiotika ikke har effekt på disse bakteriene. Det er et alvorlig og økende problem. Antibiotikaresistens flytter seg over landegrenser gjennom handel, mat, mennesker, dyr og miljø. Å stoppe det krever bredt samarbeid på tvers av fag, sektorer og landegrenser. Det er de fattigste som rammes hardest, og vi er alle i samme båt. Vi vet at antibiotika må brukes mindre og riktigere. Og utvikling av nye medisiner og vaksiner er viktig i kampen mot antibiotikaresistens. En tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendige medisiner, fordi de ikke finnes eller fordi medisinene er for dyre.

Dette henger også sammen med vår mulighet til å nå bærekraftsmålene om å avskaffe ekstrem fattigdom på en bærekraftig måte og sikre god helse innen 2030. Regjeringen har en strategi mot antibiotikaresistens som sier at Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. Det står også i Jeløyaerklæringen. Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot global helse.

Hva kan og bør Norge gjøre for å ta en ledende rolle innenfor antibiotikaresistens og global helse? Og hvordan Norge skal bidra til å stoppe spredningen av resistent tuberkulose. Dette er en viktig debatt – livsviktig faktisk, og vi er glade for å ha dere her. 


Les mer om antibiotikaresistent her.

Les mer om bærekraftsmål 3 om god helse til alle innen 2030 her.

Bilde-multiresistent-TB-Stefan-Radut-Arendalsuka-2018.JPG#asset:5771