Vil budsjettet ta oss til bærekraftsmålene innen 2030?

I dag kommer statsbudsjettet for 2019. Forum for utvikling og miljø vil se på om Regjeringens statsbudsjett er et budsjett for FNs bærekraftsmål.

Vil budsjettet ta oss til bærekraftsmålene innen 2030?

Årets lekkasjer har handlet mye om bistand. Vi følger med på saker som klimabistand, menneskerettighetssatsing, samstemthet og rapporteringen på bærekraftsmålene.

Mens Norge får ros for å være et av få land som rapporterer på bærekraftsmålene over statsbudsjettet, har rapporteringen i stor grad båret preg av å være en skryteliste. På en rekke områder er Norges innsats utilstrekkelig for at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030. 

Forum for utvikling og miljø vil i dag se på om statsbudsjettet er et budsjett for FNs bærekraftsmål. Her er noen av sakene vi vil følge.

Økning i klimabistand - tilbake til 2014-nivå

I følge lekkasjer vil klimabistanden øke til 1,3 milliarder. Om dette stemmer er dette gledelig! Samtidig vil økningen gjøre at norsk klimabistand nesten er tilbake på samme nivå som da regjeringen begynte å kutte den i 2014. Vi vil ikke nå Parisavtalens mål om ikke utviklingsland får betraktelig mer støtte til å kutte sine klimagassutslipp og tilpasse seg klimaendringene som allerede rammer dem.

De fattigste må kobles på når bistanden til fornybar energi dobles

Regjeringen vil doble bistanden til fornybar energi i utviklingsland. I følge det internasjonale energibyrået (IEA) vil 674 millioner mennesker være uten strøm i 2030. Hele 72 prosent av disse vil kunne få strøm via desentraliserte løsninger utenfor det tradisjonelle strømnettet. ForUM er glad for nyheten, og håper de nye midlene gå til å gi flere mennesker tilgang til desentraliserte strømløsninger.

Vil en menneskerettighetssatsning følge av næringslivssatsningen?

I en fersk Norad-evaluering ble det klart at vi ikke kan vite om norsk bistand som involverer samarbeid med næringslivet fremmer, beskytter og respekterer menneskerettighetene. En satsning på næringsfremme i utviklingsland må følges opp av ressurser til arbeidet med å sikre etterlevelse av menneskerettighetene. Spørsmålet blir da om regjeringen er seg dette ansvaret bevisst i sitt forslag til statsbudsjett 2019.

Samstemt eller ustemt budsjett for utvikling?

For at Norge skal kunne levere på bærekraftsagendaen må regjeringen også levere på samstemthet, altså at ikke deler av norsk politikk motvirker utviklingspolitiske mål og at all politikk skal fremme utvikling. Årlig leverer utenriksdepartementet en samstemthetsrapport i sin statsbudsjettproposisjon. I år skal rapporten si hvordan Norge skal styrke sitt arbeid med samstemthet og sørge bidra til bærekraftsagendaen. På hvilke områder går årets statsbudsjett i spagaten mellom egeninteresser og utviklingspolitiske mål? Ta kontakt for mer informasjon eller kommentarer: