Vil samarbeide mer for bærekraftsmålene

Vil samarbeide mer for bærekraftsmålene

Sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker å samarbeide mer med hverandre for å bidra til å nå bærekraftsmålene, viser en ny rapport fra Together 2030 og Forum for utvikling og miljø som kartlegger arbeidet til nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa.

-Samarbeid og læring på tvers er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle som pådriver og partner. Sammen med den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030 har derfor Forum for utvikling og miljø kartlagt hvordan nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa arbeider for å nå FNs bærekraftsmål, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske koalisjoner. 

Last ned rapporten