Norge må ta ansvar på klimatoppmøtet

Ny FN-rapport viser at "regjeringers fortsatte støtte for kull- olje- og gassproduksjon er en stor del av problemet. Vi er i et dypt hull, og vi må slutte å grave", i følge Måns Nilsson ved Stockholm Environment Institute, som har vært med og skrive rapporten.

Norge må ta ansvar på klimatoppmøtet

I dag begynner FNs klimaforhandlinger i Madrid. I to uker skal verdens land prøve å snu økende utslipp, og nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming ved 1,5 grader. Men i sin tale ved åpningsseremonien la ikke Erna Solberg noe nytt på bordet.


Skrevet av Forum for utvikling og miljøs (ForUMs) klimarådgiver, Kristina Fröberg


Klimaforhandlingene starter med to nye rapporter fra FNs miljøorgan som et viktig bakteppe. UNEP gap report som ble lansert forrige uke viser at med landenes nåværende nasjonale klimamål, vil verden se en temperaturøkning på hele 3,2 grader. Rapporten konkluderer også med at verden har teknologien og kunnskapen vi trenger for å begrense global oppvarming til 1,5 grader, men da må vi begynne nå, og kutte minst 7,6% av utslippene hvert år mellom 2020 og 2030.

«Dette viser at land slett ikke kan vente med å sette nye og mer ambisiøse klimamål til fristen i 2020», sa UNEPs leder Inger Anderson ved lanseringen. »De agere nå.» Rapporten sier også at selv om alle land nå må sette i gang tiltak, må rike land må gå først.

Norge har særskilt ansvar

Som et av verdens rikeste land, gir dette Norge et ekstra ansvar. Hvis alle land hadde hatt samme klimamål som Norge, ville det tatt verden til tre grader global oppvarming. Hvis alle land hadde implementert klimamålene som Norge, ville det tatt oss til fire grader, ifølge Climate action tracker.

Regjeringen har også utalt at den ønsker å være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet - både i Granavolderklæringen og stadsbudsjettet for 2020. Men skal Norge bidra til å sette press på andre land til å vedta nye og mer ambisiøse mål så snart som mulig, er det viktig at Norge presenterer nye nasjonale mål i Madrid.

Stor skuffelse over Erna Solbergs tale i Madrid

Derfor mener ForUM at det er en stor skuffelse at Norge ikke grep sjansen å annonsere et nytt mål når Erna Solberg talte ved åpningen av COP25 i Madrid i dag. I stedet oppfordret hun kun alle land til å øke sine ambisjoner – men alle som har foreldre vet at de kun går å lede gjennom å være et eksempel.

Hvorfor må Norge vente på klimasinkene i EU?

Imidlertid er det ingen overraskelse at den norske Regjeringen ikke leder an. Norge har flere ganger uttalt at de ønsker å vente med å presentere et nytt mål til EU har vedtatt et nytt samlet mål. ForUM ser ingen grunn til å vente på de verste klimasinkene i EU, særlig ikke siden en rekke EU-land allerede har vedtatt mer ambisiøse nasjonale mål. I tillegg ser det ut som om EU samlet sett ikke vil rekke FNs frist. Å henvise til EU er en farlig hvilepute, som vi slett ikke har råd til.

FN-rapport må få konsekvenser for norsk oljeproduksjon

Ytterligere en FN-rapport fra slutten av november forsterker ansvaret Norge har som en oljenasjon. UNEP production gap report viser at verdens lands planlagte produksjon av fossile brensler overskrider de allerede svake nasjonale klimamålene som alle land har til sammen med hele 120%.

Disse planene låser verden i en infrastruktur for fossile brensler som gjør det mer vanskelig å klare å oppnå de kuttene vi må. For å tette produksjonsgapet viser rapporten til en rekke nødvendige tiltak som å kutte subsidier, begrense leting og opptak, og å integrere planene for oljeproduksjon i de nye nasjonale klimamålene.

«Rapporten viser at Regjeringers fortsatte støtte for kull- olje- og gassproduksjon er en stor del av problemet. Vi er i et dypt hull, og vi må slutte å grave», sa lederen for Stockholm Environment Institute Måns Nilsson, som har vært med og skrive rapporten, ved lanseringen.

Enormt behov for mer klimafinansiering, men Solberg kommer med gamle løfter

På COP25 vil klimafinansiering være et viktig tema. Mange fattige lands nasjonale mål er nemlig betinget av at det kommer klimafinansiering, og Parisavtalens mål om 100 milliarder dollar i klimafinansiering i året i 2020 er langt unna å bli oppfylt.

Flere land har lovet å doble støtten til Det grønne klimafondet (GCF), som er Parisavtalens verktøy for finansiering av klimatiltak. Det gjorde også Erna Solberg i dagens tale i Madrid, men dette er et gammelt løfte helt fra Paris i 2015, og som deretter er blitt gjentatt, på klimaforhandlingene i Katowice forrige året, på klimatoppmøtet i New York i år, og nå i Madrid. ForUM har tidligere krevd at regjeringen dobler det gamle løftet, fra 800 millioner NOK til 1600 millioner NOK i finansiering til GCF hvert år.


  • Se mer om hva ForUM mener at Norge bør gjøre på klimaforhandlingene COP25 her (appell fra 22. november).
  • Se ForUMs innspil til Regjeringen om COP25 her

IMG-20191202-WA0000.jpg#asset:6651

Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp er Forum for utvikling og miljøs representant i den norske delegasjonen på klimaforhandlingenes første uke.

For spørsmål om hva som skjer i Madrid under den første uken av klimaforhandlingene, kontakt Håkon Grindheim på Hakon.Grindheim@nca.no // +47 467 91 493


Skrevet av:

Bilde av Kristina Fröberg

Kristina Fröberg

Senior Adviser
Kontaktperson for: Climate Change, Environment
+47 940 12 891