Her kan du ta en test for å finne ditt bærekraftsmål!

Her kan du ta en test for å finne ditt bærekraftsmål!

Testen, utarbeidet av Norad, viser deg hvilket bærekraftsmål som best beskriver deg og det du bryr deg mest om. Alle FNs 17 bærekraftsmål henger sammen, og du får også vite hvilke andre mål som henger tett sammen med ditt.

Ta testen her!

ForUM jobber for å fremme alle bærekraftsmålene og for at de skal sees i sammenheng. I forbindelse med kampanjen «Verdens viktigste mål» ønsker vi å framheve viktigheten av mål 17 om samarbeid for å nå målene.

Koronapandemien viser tydelig hvor viktig det er å samarbeide over landegrensene. Vi klarer ikke å bekjempe pandemien her hjemme hvis ikke resten av verden gjør det samme.

Det samme kan vi si om natur- og klimautfordringene. Vi deler alle den samme lufta og de samme verdenshavene. På felt som økonomi, utdanning, fredsbygging, migrasjon og bekjempelse av fattigdom og ulikhet, er det vesentlig at vi må samarbeide for å finne løsninger.

Målet om samarbeid favner over alle de 16 andre bærekraftsmålene. For å nå disse er vi nødt til å samarbeide over landegrenser. Og vi trenger alle i samfunnet med på laget: sivilsamfunn, næringslivet, akademia, politikere og andre aktører må jobbe sammen for å endre systemene som gjør at vi alle kan leve bærekraftige liv.

Bærekraft er på alles lepper, men en fersk rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft viser også at folk ikke helt forstår hva bærekraft er og hvordan de skal leve bærekraftig. Derfor lanserer Norad den landsdekkende kunnskapskampanjen «Verdens viktigste mål» om de 17 bærekraftsmålene.