ForUM lanserer ny koalisjon for ansvarlig næringsliv

Les mer om KAN på www.koalisjonenkan.no

ForUM lanserer ny koalisjon for ansvarlig næringsliv

Snart lanseres Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN). Koalisjonen er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet.

KAN er et initiativ fra Regnskogfondet, Framtiden i våre hender, Forum for utvikling og miljø (ForUM), Raftostiftelsen, Fellesrådet for Afrika og Amnesty International. Sammen vil koalisjonen arbeide for en sterk menneskerettighetslov for næringslivet.

I dag finnes det mange ansvarlige selskaper som gjør det de kan for å ivareta mennesker og miljø, både i egne bedrifter og hos underleverandører. Samtidig er det flere eksempler på det motsatte. Ved å lage et felles regelverk for alle utjevner vi forskjellene og skaper like konkurransevilkår.

De siste årene har flere land brukt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) som utgangspunkt for å etablere menneskerettighetslover for næringslivet. Dette mener KAN også Norge bør gjøre.

I Norge har Etikkinformasjonsutvalgets rapport fra november 2019 lagt et godt grunnlag for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN anbefaler at regjeringen bygger videre på dette forslaget for å utvikle en menneskerettighetslov for næringslivet.


Les mer på KANs nettside og bli med her

KAN-logo-sort-tekst-under.png#asset:6859



Disse er med i KAN

Per mars 2020

Stormberg
Varner-gruppen
Gjensidige
Industri og Energi
Regnskogfondet
Raftostiftelsen
ForUM
Amnesty International Norge
Fellesrådet for Afrika
Framtiden i Våre Hender
UNICEF Norge
Redd Barna
Spire
PLAN Norge
Operasjon Dagsverk
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Miljøagentene
Lightup
Natur og Ungdom
Norges Kristne Råd
Kirkens Nødhjelp
KFUK-KFUM Global
FN-sambandet
FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Fairtrade Norge
Changemaker
Digni
Caritas Norge
Care
Attac Norge

Se oppdaterte medlemmer her